Centrálny register zmlúv

Mesto Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci
4-4/2022
0,00 € BOBA pohrebné služby s. r. o. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
14. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci
4-3/2022
0,00 € CHRYZANTÉMA s.r.o. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
16. Máj 2022
Zmluva o prevode správy majetku obce
2e-2/2022
0,00 € Mestské kultúrne stredisko vo Veľkom Krtíši Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
18. Máj 2022
Dohoda o ukončení nájmu
U6_2022
0,00 € Beáta Rusnáková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
31. Máj 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečení prevádzky a údržby verejného osvetlenia
U_1a-2/2021
0,00 € Miroslav Semerád FY ROOP, A.H.Škultétyho 308/33, 990 01 Veľký Krtíš Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
1. Jún 2022
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme účinnej od 01. januára 2020
D1_2b-24/2019
0,00 € SLOVES SLovenský odborový zväz verejnej správy Základná organizácia Mestský úrad Veľký Krtíš Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
10. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
9-5/2022
0,00 € Slovak Telekom,a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
16. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2f-8/2022
0,00 € Slovak Telekom,a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
24. Jún 2022
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb
2f-12/2022
0,00 € Konica Minolta spol s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 83102 Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
21. Júl 2022
Základná škola Vsevoloda Čechoviča, J.A.Komenského 4
D1_2020_MPC_NP_PoP_ZŠ_087
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
16. August 2022
Zmluva o nakladaní s oddelene zbieranými zložkami komunálnych odpadov
1d-04/2022
0,00 € Zberné suroviny Žilina a.s. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
19. Október 2022
Zmluva o výpožičke
1d-6/2022
0,00 € MINT SOLUTIONS, s. r. o. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
20. Október 2022
Dohoda o práve prechodu/prejazdu cez pozemok
1d-5/2022
0,00 € Dionýz Homolya, Mária Homolyová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
28. Október 2022
Dohoda o ukončení nájmu
U_2b-6/2021
0,00 € Alexandra Jakubová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
28. Október 2022
Dohoda o ukončení nájmu
U_2b-8/2029
0,00 € Miroslava Berkyová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
16. November 2022
Zmluva číslo: 92615890 o postúpení práv a povinností odberateľa z uzavretej zmluvy č. 522013940 zo dňa 26.10.2022 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, uzavretá podľa ustanov. §-u 516 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonn
1d-9/2022
0,00 € J-STAV spol. s r.o. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
16. November 2022
o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1d-8/2022
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
29. November 2022
Dohoda o ukončení nájmu
U_2a-3/2019
0,00 € Milena Bornstein s.r.o. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
23. December 2022
Zmluva č. 9-10/2022 o poskytovaní služieb veterinárnej starostlivosti
9-10/2022
0,00 € UNI-VET Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
23. December 2022
Dohoda o urovnaní 1d-10/2022
1d-10/2022
0,00 € GEOSTAV DETVA s.r.o. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3