Centrálny register zmlúv

Mesto Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2024
Nájomná zmluva
1c-16/2023
6 600,00 € Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
18. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-39/2024
380,00 € Viera Györgyová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
13. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-27/2024
3c-6/2024
450,00 € Slovenská ústredná hvezdáreň Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Veľký Krtíš
3b-12/2024
1 600,00 € Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Veľký Krtíš
3b-13/2024
1 000,00 € Mgr. Ružena Hornáčeková NOVAPRESS Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Veľký Krtíš
3b-21/2024
300,00 € ŠK stolného tenisu Veľký Krtíš Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Veľký Krtíš
3b-23/2024
500,00 € Volejbalový klub Veľký Krtíš Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Veľký Krtíš
3b-4/2024
600,00 € Slovenský zväz zdravotne postihnutých Okresná rada Veľký Krtíš Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
12. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-38/2024
380,00 € Mgr. Bibiana Heimlichová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
12. Marec 2024
Dodatok č. 20 k Poistnej zmluve č. 8-863-011195
D20_8_863_011195
0,00 € Colonnade Insurance S. A. Mesto Veľký Krtíš
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Veľký Krtíš
3b-17/2024
3 600,00 € Karate klub Veľký Krtíš Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
11. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-37/2024
50,00 € Miroslav Kozel Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
3b-3/2024
3 300,00 € Divadlo Štefana Kvietika Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Veľký Krtíš
3b-14/2024
500,00 € GRAND Centrum o. z. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Veľký Krtíš
3b-26/2024
2 500,00 € Thai box fighters Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Veľký Krtíš
3b-25/2024
1 000,00 € Bežci VK Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
3c-5/2024
288 410,12 € Úrad vlády Slovenskej republiky Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
26. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-29/2024
35,00 € Margita Kováčová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
5. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-36/2024
30,00 € Miroslava Balážová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
5. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-35/2024
50,41 € Viera Hodulová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3