Centrálny register zmlúv

Mesto Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Január 2024
Dodatok č. 19 k Poistnej zmluve č. 8-863-011195
D19_8_863_011195
15 484,48 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
8. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-4/2024
70,00 € Ing. Ján Vanko Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
8. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-3/2024
100,06 € František Berky Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
8. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
1d-13/2023
0,00 € GUILLON s.r.o., Červenej armády 477, 990 06 Želovce Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
5. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4a-131/2023
80,00 € Richard Misál Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
3. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-1/2024
30,00 € Vanda Köszegiová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
17. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
4a-89/2023
30,00 € Mária Kunštárová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
4. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
4a-121/2023
30,00 € Vlasta Zaťková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
14. December 2023
Nájomná zmluva
1d-11/2023
4 886,00 € SPAK-EKO a.s., Vajnorská 10645/100, 831 04 Bratislava Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
19. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
4a-129/2023
70,00 € Ing. Ján Kulich Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
27. December 2023
Kolektívna zmluva
2f-35/2023
0,00 € SLOVES Slovenský odborový zväz verejnej správy Základná orgnaizácia Mestský úrav Veľký Krtíš Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
29. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 7/2023 zo dňa 14.06.2023
D1_2b-7/2023
2 232,72 € Magdaléna Kašiarová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
29. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov. 2a – 3/2022 zo dňa 24.06.2022
D2_2a-3/2022
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
29. December 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu č. 2a – 9/2020 zo dňa 28.12.2020
D4_2b-9/2020
2 352,72 € Mária Luptáková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
29. December 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu č. 2a – 48/2018 zo dňa 29.10.2018
D7_2b-48/2018
2 352,72 € Ľubomír Pavčok Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
29. December 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 14/2018 zo dňa 15.06.2018
D8_2b-14/2018
2 835,27 € Ľubica Botošová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
29. December 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu č. 2a – 23/2018 zo dňa 13.06.2018
D8_2b-23/2018
836,01 € Ivana Micsová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
18. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
4a-124/2023
70,00 € Elvíra Rumpliová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
18. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
4a-125/2023
70,00 € Mgr. Mária Hroncová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
20. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
4a-130/2023
50,00 € Viera Dudášová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3