Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-59/2024
30,00 € Valéria Vagáneková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
9. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-5/2024
30,00 € Viera Demikátová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
14. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-73/2024
70,00 € Ivan Oláh Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-67/2024
70,00 € Mária Heligmanová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
21. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-64/2024
70,00 € Mária Janíčková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-47/2024
70,00 € Valéria Vagáneková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
23. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-87/2024
30,00 € Ing. Martina Červočová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
22. Júl 2024
Zmluva o užívaní nebytových priestorov a o úhrade za služby spojené s ich užívaním
3c-11/2024
7 200,00 € Materská škola, Poľná 2, Veľký Krtíš Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
11. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-82/2024
70,00 € Oto Berky Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-81/2024
15,00 € Jana Oravcová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
16. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
3c-12/2024
0,00 € Kaufland Slovenská republika v.o.s. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
16. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-86/2024
30,00 € Renáta Demeterová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
16. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-85/2024
30,41 € Ing. Jozef Meliško Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
16. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-84/2024
72,38 € Ing. Jozef Meliško Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
16. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-83/2024
104,07 € Ing. Jozef Meliško Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
15. Júl 2024
Dohoda o centralizovanej činnosti vo verejnom obstarávaní v oblasti dodávky elektriny
1d-9/2024
2 040,00 € Centrálna obstarávacia organizácia Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-80/2024
50,00 € Yvetta Vílašková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
8. Júl 2024
Hromadná licenčná zmluva
2a-2/2024
288,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
3. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1d-11/2023
D1_1d_11_2023
4 886,00 € SPAK-EKO a.s., Vajnorská 10645/100, 831 04 Bratislava Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
26. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-74/2024
30,00 € Katarína Hradilová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3