Centrálny register zmlúv

Mesto Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 19/2018 zo dňa 22.05.2018
D6_2b-19/2018
2 207,28 € Vojtech Prešinský Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
31. Máj 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 5/2018 zo dňa 23.05.2018
D6_2b-5/2018
2 232,72 € Eva Nováková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
31. Máj 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 51/2018 zo dňa 30.11.2018
D6_2b-51/2018
2 087,28 € Štefan Suchánsky Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
31. Máj 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 24/2018 zo dňa 07.06.2018
D6_2b-24/2018
2 391,22 € Janka Petláková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
31. Máj 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 9/2020 zo dňa 28.12.2020
D5_2b-92020
1 457,26 € Mária Luptáková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
31. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 6/2022 zo dňa 14.12.2022
D2_2b-6/2022
2 232,72 € Jana Cesnaková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
31. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 5/2022 zo dňa 30.11.2022
D2_2b-5/2022
2 207,28 € Mária Katolínová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
31. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 9/2023 zo dňa 06.11.2023
D1_2b-9/2023
2 232,72 € Vlasta Kováčová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
31. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 8/2023 zo dňa 14.11.2023
D1_2b-8/2023
2 087,28 € Štefan Karai Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
31. Máj 2024
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 9/2018 zo dňa 25.05.2018
D9_2b-9/2018
3 791,64 € Jozef Berky Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
17. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-62/2024
70,00 € Viliam Michalík Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
22. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-66/2024
70,00 € RSDr. Rudolf Boroš Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
28. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-69/2024
105,10 € Dana Vargová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-52/2024
50,00 € Irena Štangová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
24. Máj 2024
Zmluva č. FZOW24005 o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
3c-9/2024
930,00 € Wanet, s.r.o., Dobšinského 15, 974 01 Banská Bystrica Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
24. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-68/2024
31,16 € Mária Spodniaková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
21. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-65/2024
50,00 € Lucia Lacinová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
6. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-61/2024
50,00 € Mgr. Valéria Kmeťová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
6. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-60/2024
50,00 € Mgr. Valéria Kmeťová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
20. Máj 2024
Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu použitého kuchynského oleja
1d-5/2024
0,00 € HANYX s.r.o., Novomeského 30, 984 03 Lučenec Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3