Centrálny register zmlúv

Mesto Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2024
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 55/2018 zo dňa 30.11.2018
D9_2b-55/2018
1 179,36 € Ernest Ovečka Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
28. Jún 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 36/2018 zo dňa 28.06.2018
D7_2b-36/2018
3 634,92 € Zuzana Mojzešová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
28. Jún 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 5/2020 zo dňa 27.03.2020
D7_2b-5/2020
2 748,36 € Petronela Bartošová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
28. Jún 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 8/2018 zo dňa 06.07.2018
D7_2b-8/2018
2 154,00 € Ján Horniak Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
28. Jún 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 3/2019 zo dňa 31.01.2019
D6_2b-3/2019
2 207,28 € Radoslav Zólyomi Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
28. Jún 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 11/2019 zo dňa 26.06.2019
D5_2b-11/2019
3 780,36 € Andrea Botošová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
28. Jún 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 13/2019 zo dňa 25.06.2019
D5_2b-13/2019
2 232,72 € Erika Kocúrová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
28. Jún 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 1/2023 zo dňa 05.01.2023
D3_2b-1/2023
1 727,28 € Milan Kováč Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
28. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2a-1/2024
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
27. Jún 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
1d-8/2024
374,40 € Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
27. Jún 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
1d-7/2024
374,40 € Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
26. Jún 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
1d-6/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
26. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-79/2024
380,00 € Zdenka Jekkelová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
25. Jún 2024
Dohoda č. 24/32/054/212 o zabezpečení podmienok vykonávania aktiváčnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
2f-9/2024
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš Mesto Veľký Krtíš
24. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Licenčnej Zmluve č. 2f – 32/2023 zo dňa 18.07.2023
D1_2f-32/2023
0,00 € Perry Soft, a.s. Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
21. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-78/2024
35,00 € Ivana Čipčalová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
17. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-77/2024
81,06 € Eva Bartošová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
17. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-76/2024
95,79 € Anna Fernezová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
17. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-75/2024
70,08 € Marcel Spodniak Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
13. Jún 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 5/2023 zo dňa 29.05.2023
D2_2b-5/2023
0,00 € Božena Fonodová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3