Centrálny register zmlúv

Obec Hamuliakovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýta
EXT_009/2024
0,00 € SkyToll, a. s. Obec Hamuliakovo
20. Február 2024
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta
EXT_010/2024
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Obec Hamuliakovo
15. Február 2024
Darovacia zmluva
EXT_007/2024
100,00 € Nosáľ Ján Obec Hamuliakovo
15. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2024TV zo dňa 28.9.2020
EXT_008/2024
0,00 € Športový klub Hamuliakovo Obec Hamuliakovo
13. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o súčinnosti
EXT_006/2024
0,00 € OMAPO Obec Hamuliakovo
24. Január 2024
Zmluva o poskytovaní údajov
EXT_005/2024
0,00 € OKTE, a. s. Obec Hamuliakovo
24. Január 2024
Zmluva o poskytovaní údajov
EXT_005/2024
0,00 € OKTE, a. s. Obec Hamuliakovo
22. Január 2024
Dodatok č. 9/2024 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva
EXT_003/2024
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Hamuliakovo
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
EXT_004/2024
0,00 € Súkromná základná umelecká škola Obec Hamuliakovo
17. Január 2024
Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi
EXT_002/2024
0,00 € Ekocharita Slovensko Slovensku, o.z. Obec Hamuliakovo
11. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
EXT_103/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Hamuliakovo
9. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
EXT_001/2024
0,00 € ELEKOS Obec Hamuliakovo
19. December 2023
Zmluva - MODERNEOBCE.SK
EXT_101/2023
0,00 € EWORKS.sk s. r. o. Obec Hamuliakovo
19. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve MODERNEOBCE.SK
EXT_102/2023
0,00 € EWORKS.sk s. r. o. Obec Hamuliakovo
15. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hamuliakovo 4/2023
EXT_100/2023
500,00 € Športový klub Hamuliakovo Obec Hamuliakovo
14. December 2023
Dodatok č. 8 k poistnej zmluve č. 800 401 3209
EXT_099/2023
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Obec Hamuliakovo
12. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zneškodnení odpadu uložením na skládke odpadov z 08.09.2017
EXT_098/2023
0,00 € ZOHŽO v odp.hosp. Obec Hamuliakovo
11. December 2023
Darovacia zmluva
EXT_095/2023
0,00 € Koľko Lásky o.z. Obec Hamuliakovo
11. December 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
EXT_096/2023
0,00 € Koľko Lásky o.z. Obec Hamuliakovo
11. December 2023
Dohoda o splácaní dlhu
EXT_097/2023
1 758,80 € Kirethová Tünde Obec Hamuliakovo