Centrálny register zmlúv

Obec Hamuliakovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01988
EXT_031/2024
2 000,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Hamuliakovo
7. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva
EXT_030/2024
0,00 € SOZA Obec Hamuliakovo
6. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
EXT_028/2024
850,00 € Gymnathlon Slovensko Obec Hamuliakovo
6. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Hamuliakovo v roku 2024
EXT_029/2024
4 500,00 € Športový klub Hamuliakovo Obec Hamuliakovo
28. Máj 2024
Nájomná zmluva
EXT_027/2024
1,00 € Mészáros Gabriel Obec Hamuliakovo
23. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP
EXT_026/2024
618 937,66 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Hamuliakovo
10. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01948
EXT_025/2024
14 350,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Hamuliakovo
24. Apríl 2024
Darovacia zmluva
EXT_023/2024
500,00 € TKB BUILDING Obec Hamuliakovo
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Hamuliakovo v roku 2024
EXT_024/2024
6 500,00 € HAMIKOVO O.Z. Obec Hamuliakovo
23. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 00932/2024-PKZO-B40140/24.00
EXT_022/2024
1 265,88 € Slovenský pozemkový fond Obec Hamuliakovo
19. Apríl 2024
Darovacia zmluva
EXT_021/2024
400,00 € D.L.B. Express Obec Hamuliakovo
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Hamuliakovo v roku 2024
EXT_020/2024
500,00 € Csemadok - základná organizácia Hamuliakovo Obec Hamuliakovo
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Hamuliakovo v roku 2024
EXT_019/2024
1 000,00 € Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Obec Hamuliakovo
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú v zariadení sociálnych služieb zariadenie pre seniorov neverejným poskytovateľom v rozpočtovom roku 2024
EXT_018/2024
1 200,00 € Agapé Horný Bar n.o. Obec Hamuliakovo
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú v zariadení sociálnych služieb pre seniorov neverejným poskytovateľom v rozpočtovom roku 2024
EXT_016/2024
1 200,00 € Senior Care Galanta n.o. Obec Hamuliakovo
21. Marec 2024
Dohoda č. 24/03/010/3
EXT_017/2024
0,00 € Úrad práce, soc. vecí a rodiny Pezinok Obec Hamuliakovo
20. Marec 2024
Zmluva o dielo
EXT_015/2024
82 451,29 € ExterierStav s.r.o. Obec Hamuliakovo
11. Marec 2024
Darovacia zmluva
EXT_014/2024
250,00 € Červeň Ladislav, Ing. Obec Hamuliakovo
6. Marec 2024
Darovacia zmluva
EXT_013/2024
200,00 € Valachová Jana, MUDr. Obec Hamuliakovo
4. Marec 2024
Zmluva o zbere odpadu
EXT_012/2024
0,00 € BOMAT s. r. o. Obec Hamuliakovo