Centrálny register zmlúv

Obec Hamuliakovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Október 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb medzi nižšie uvedenými a podpísanými účastníkmi
EXT_085/2023
0,00 € adsupra s.r.o. Obec Hamuliakovo
20. Október 2023
Zamestnávateľská zmluva
EXT_084/2023
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. Obec Hamuliakovo
16. Október 2023
Zmluva o práve používania Služby ELWIS
EXT_083/2023
0,00 € JRK Slovensko s. r. o. Obec Hamuliakovo
10. Október 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
EXT_082/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Hamuliakovo
5. Október 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 5002890
EXT_080/2023
0,00 € Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Obec Hamuliakovo
5. Október 2023
Dodatok č. 1/2023 k Licenčnej zmluve a Zmluve o poskytovaní služieb č. 1510JV017
EXT_081/2023
0,00 € DATALAN, a.s. Obec Hamuliakovo
4. Október 2023
Zametsnávateľská zmluva
EXT_079/2023
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s. Obec Hamuliakovo
2. Október 2023
Zmluva na vývoz a odvoz tekutého komunálneho odpadu
EXT_078/2023
0,00 € Bartaloš Ernest Obec Hamuliakovo
30. September 2023
Dodatok č. 1/2023 k ZMLUVE O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
EXT_076/2023
0,00 € SPP Obec Hamuliakovo
30. September 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
EXT_077/2023
0,00 € Torreol s.r.o. Obec Hamuliakovo
21. September 2023
Zmluva č. 026/23/05 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
EXT_075/2023
1 200,00 € Senior Care Galanta n.o. Obec Hamuliakovo
19. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01784/2023-PKZO-B40083/23.00
EXT_074/2023
110,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Hamuliakovo
18. September 2023
Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo
EXT_073/2023
11 449,57 € BeMiCon s.r.o. Obec Hamuliakovo
14. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 00118
EXT_068/2023
15 000,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Hamuliakovo
14. September 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 1/2023
EXT_069/2023
0,00 € Ryba Žilina, spol. s r. o. Obec Hamuliakovo
14. September 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 2/2023
EXT_070/2023
0,00 € Mabonex Slovakia, spol. s r.o. Obec Hamuliakovo
14. September 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 3/2023
EXT_071/2023
0,00 € Peško & Turner s. r. o. Obec Hamuliakovo
14. September 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 4/2023
EXT_072/2023
0,00 € Mabonex Slovakia, spol. s r.o. Obec Hamuliakovo
7. September 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
EXT_067/2023
0,00 € JRK Slovensko s. r. o. Obec Hamuliakovo
6. September 2023
Zmluva o dodávke prebytkov elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 145_1
EXT_065/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Hamuliakovo