Centrálny register zmlúv

Obec Hamuliakovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2023
Nájomná zmluva
INT_027/2023
0,00 € BALA park, s.r.o. Obec Hamuliakovo
18. Apríl 2023
Mandátna zmluva
EXT_024/2023
0,00 € ANSVO Bratislava s.r.o. Obec Hamuliakovo
18. Apríl 2023
Mandátna zmluva
EXT_025/2023
0,00 € ANSVO Bratislava s.r.o. Obec Hamuliakovo
6. Apríl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien - Dodatok č.1
INT_023/2023
0,00 € HAMIKOVO O.Z. Obec Hamuliakovo
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva
EXT_022/2023
151 877,04 € MB SERVIS s.r.o. Obec Hamuliakovo
4. Apríl 2023
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
EXT_021/2023
0,00 € Verejná informačná služba, spol. s.r.o. Obec Hamuliakovo
31. Marec 2023
Darovacia zmluva
EXT_019/2023
250,00 € Červeň Ladislav Obec Hamuliakovo
31. Marec 2023
Dohoda o splácaní dlhu
EXT_020/2023
12 516,00 € Ligač Radoslav Obec Hamuliakovo
30. Marec 2023
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
EXT_018/2023
3 560,00 € ProGrafit s.r.o. Obec Hamuliakovo
27. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľnosti a o odplatnom prevode stavebného objektu zo dňa 20.02.2023
INT_017/2023
0,00 € PA REAL s.r.o. Obec Hamuliakovo
17. Marec 2023
Dodatok zmluvy o zrušení predkupného práva k nehnuteľnosti
EXT_016/2023
0,00 € Číslák Miloslav Obec Hamuliakovo
14. Marec 2023
Zmluva o dielo o poskytovaní služby v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce
EXT_015/2023
0,00 € ZETACO, s.r.o. Obec Hamuliakovo
8. Marec 2023
Kúpna zmluva
INT_014/2023
7 500,00 € Michalov Juraj Obec Hamuliakovo
7. Marec 2023
Dohoda o zriadení spoločného školského obovdu
INT_013/2023
0,00 € Obec Kalinkovo Obec Hamuliakovo
6. Marec 2023
Zmluva o dielo
INT_012/2023
462 265,48 € BeMiCon s.r.o. Obec Hamuliakovo
3. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
EXT_011/2023
655 562,43 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Hamuliakovo
2. Marec 2023
Kúpna zmluva č. MPV/SVD G-N/HAMULIAKOVO 2021/0462
EXT_010/2023
2 421,26 € Vodohospodárska výstavba, š.p. Obec Hamuliakovo
27. Február 2023
Poistná zmluva Biznis Plus
EXT_008/2023
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Obec Hamuliakovo
28. Február 2023
Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti a o odplatnom prevode stavebného objektu
INT_009/2023
1,00 € PA REAL s.r.o. Obec Hamuliakovo
15. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o súčinnosti
EXT_007/2023
0,00 € OMAPO Obec Hamuliakovo