Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Hamuliakovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Darovacia zmluva
EXT_021/2024
400,00 € D.L.B. Express Obec Hamuliakovo
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Hamuliakovo v roku 2024
EXT_020/2024
500,00 € Csemadok - základná organizácia Hamuliakovo Obec Hamuliakovo
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Hamuliakovo v roku 2024
EXT_019/2024
1 000,00 € Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Obec Hamuliakovo
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú v zariadení sociálnych služieb zariadenie pre seniorov neverejným poskytovateľom v rozpočtovom roku 2024
EXT_018/2024
1 200,00 € Agapé Horný Bar n.o. Obec Hamuliakovo
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú v zariadení sociálnych služieb pre seniorov neverejným poskytovateľom v rozpočtovom roku 2024
EXT_016/2024
1 200,00 € Senior Care Galanta n.o. Obec Hamuliakovo
21. Marec 2024
Dohoda č. 24/03/010/3
EXT_017/2024
0,00 € Úrad práce, soc. vecí a rodiny Pezinok Obec Hamuliakovo
20. Marec 2024
Zmluva o dielo
EXT_015/2024
82 451,29 € ExterierStav s.r.o. Obec Hamuliakovo
11. Marec 2024
Darovacia zmluva
EXT_014/2024
250,00 € Červeň Ladislav, Ing. Obec Hamuliakovo
6. Marec 2024
Darovacia zmluva
EXT_013/2024
200,00 € Valachová Jana, MUDr. Obec Hamuliakovo
4. Marec 2024
Zmluva o zbere odpadu
EXT_012/2024
0,00 € BOMAT s. r. o. Obec Hamuliakovo
29. Február 2024
Dodatok č. 10 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva
EXT_011/2024
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Hamuliakovo
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýta
EXT_009/2024
0,00 € SkyToll, a. s. Obec Hamuliakovo
20. Február 2024
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta
EXT_010/2024
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Obec Hamuliakovo
15. Február 2024
Darovacia zmluva
EXT_007/2024
100,00 € Nosáľ Ján Obec Hamuliakovo
15. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2024TV zo dňa 28.9.2020
EXT_008/2024
0,00 € Športový klub Hamuliakovo Obec Hamuliakovo
13. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o súčinnosti
EXT_006/2024
0,00 € OMAPO Obec Hamuliakovo
24. Január 2024
Zmluva o poskytovaní údajov
EXT_005/2024
0,00 € OKTE, a. s. Obec Hamuliakovo
24. Január 2024
Zmluva o poskytovaní údajov
EXT_005/2024
0,00 € OKTE, a. s. Obec Hamuliakovo
22. Január 2024
Dodatok č. 9/2024 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva
EXT_003/2024
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Hamuliakovo
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
EXT_004/2024
0,00 € Súkromná základná umelecká škola Obec Hamuliakovo