Centrálny register zmlúv

Obec Hamuliakovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Hamuliakovo v roku 2022 číslo zmluvy o poskytnutí dotácie 2/022
INT_041/2022
0,00 € Csemadok - základná organizácia Hamuliakovo Obec Hamuliakovo
19. September 2022
Dohoda o skončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb
INT_039/2022
0,00 € Gašková Soňa, JUDr. Obec Hamuliakovo
19. September 2022
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
INT_040/2022
828,00 € SG consult s.r.o. Obec Hamuliakovo
16. September 2022
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2013
INT_037/2022
0,00 € Lengyel Roland Obec Hamuliakovo
16. September 2022
Kúpna zmluva
EXT_038/2022
4 500,00 € Kránitz Ladislav Obec Hamuliakovo
27. August 2022
Zmluva o dielo
EXT_036/2022
96,00 € Derakat s.r.o. Obec Hamuliakovo
26. August 2022
Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 800 401 3209
EXT_035/2022
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Obec Hamuliakovo
18. Júl 2022
Nájomná zmluva
INT_034/2022
1,00 € Športový klub Hamuliakovo Obec Hamuliakovo
14. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzaveretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zneni neskorších predpisov
EXT_033/2022
1 600,00 € PROF&PARTNERS s.r.o. Obec Hamuliakovo
13. Júl 2022
Zmluva o budúcej zmluve č. 2022/1410/5361
EXT_032/2022
0,00 € Vodohospodárska výstavba, š.p. Obec Hamuliakovo
13. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Hamuliakovo v roku 2022
INT_031/2022
500,00 € OLD BOYS HAMULIAKOVO Obec Hamuliakovo
12. Júl 2022
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
EXT_030/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Hamuliakovo
29. Jún 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení verných bremien
INT_027/2022
0,00 € HAMIKOVO O.Z. Obec Hamuliakovo
29. Jún 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení verných bremien
INT_027/2022
0,00 € HAMIKOVO O.Z. Obec Hamuliakovo
29. Jún 2022
Hromadná licenčná zmluva
EXT_028/2022
0,00 € SOZA Obec Hamuliakovo
20. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT/2022/0545
EXT_026/2022
2 500,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Hamuliakovo
7. Jún 2022
Hromadná licenčná zmluva
EXT_024/2022
0,00 € SOZA Obec Hamuliakovo
7. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 31.05.2019
EXT_025/2022
0,00 € DATALAN, a.s. Obec Hamuliakovo
25. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Hamuliakovo v roku 2022
INT_023/2022
3 000,00 € Športový klub Hamuliakovo Obec Hamuliakovo
10. Máj 2022
Zmluva o vypožičaní hnuteľnej veci
EXT_022/2022
0,00 € Mabonex Slovakia, spol. s r.o. Obec Hamuliakovo