Centrálny register zmlúv

Obec Hamuliakovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
EXT_064/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Hamuliakovo
6. September 2023
Zmluva o dodávke prebytkov elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 127
EXT_066/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Hamuliakovo
5. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
EXT_063/2023
0,00 € Občianske združenie Bez farieb Obec Hamuliakovo
25. August 2023
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny č. 250024652
EXT_061/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Hamuliakovo
25. August 2023
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny č. 250024598
EXT_062/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Hamuliakovo
21. August 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. č. 23/18100/0175
EXT_059/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Hamuliakovo
21. August 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. č. 23/18100/0176
EXT_060/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Hamuliakovo
14. August 2023
Zmluva o dielo
EXT_058/2023
0,00 € Derakat s.r.o. Obec Hamuliakovo
11. August 2023
Zmluva o dielo
EXT_104/2021
0,00 € Derakat s.r.o. Obec Hamuliakovo
2. August 2023
Zmluva o dočasnom odbere elektrickej energie dočasného odberateľa
EXT_056/2023
0,00 € Elektrárenská a.s. Obec Hamuliakovo
2. August 2023
Dodatok č. 7 k poistnej zmluve č. 800 401 3209
EXT_057/2023
6 463,16 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Obec Hamuliakovo
26. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu č. ZOP 17/2620/2003 BVS
EXT_052/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Hamuliakovo
26. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu č. ZOP 33/1010/2007 BVS
EXT_053/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Hamuliakovo
26. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu č. ZOP 34/1010/2010 BVS
EXT_054/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Hamuliakovo
26. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu č. ZOP 42/2620/2003 BVS
EXT_055/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Hamuliakovo
13. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľnosti a o odplatnom prevode stavebného objektu zo dňa 09.05.2023
INT_051/2023
0,00 € Elektrárenská a.s. Obec Hamuliakovo
30. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
INT_050/2023
850,00 € TM Production s.r.o. Obec Hamuliakovo
27. Jún 2023
Hromadná licenčná zmluva
EXT_049/2023
0,00 € SOZA Obec Hamuliakovo
19. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení verejného kultúrneho podujatia
INT_047/2023
350,00 € Simona Doktorová - La Suerte Obec Hamuliakovo
19. Jún 2023
Hromadná licenčná zmluva
EXT_048/2023
0,00 € SOZA Obec Hamuliakovo