Centrálny register zmlúv

Obec Hamuliakovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 13.12.2022
EXT_005/2023
0,00 € Mrázová Mária Obec Hamuliakovo
8. Február 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
EXT_006/2023
1 600,00 € PROF&PARTNERS s.r.o. Obec Hamuliakovo
26. Január 2023
Zmluva o zrušení predkupného práva k nehnuteľnosti
EXT_003/2023
0,00 € Číslák Miloslav Obec Hamuliakovo
26. Január 2023
Dodatok č. 8/2023 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva
EXT_004/2023
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Hamuliakovo
17. Január 2023
Darovacia zmluva
EXT_002/2023
400,00 € Valachová Jana, MUDr. Obec Hamuliakovo
9. Január 2023
Zmluva - Dodatok č. 2
EXT_001/2023
0,00 € Usvit pri Dunaji PD Obec Hamuliakovo
22. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo "Projektová dokumentácia pre stavbu Základná škola Hamuliakovo"
INT_054/2022
6 480,00 € Lučan Ján, Ing. arch. Obec Hamuliakovo
15. December 2022
Kúpna zmluva
INT_053/2022
30,78 € Mrázová Mária Obec Hamuliakovo
14. December 2022
Dohoda č. 21/03/010/24
EXT_103/2021
0,00 € Úrad práce, soc. vecí a rodiny Pezinok Obec Hamuliakovo
14. December 2022
Dohoda č. 22/03/010/17
EXT_052/2022
0,00 € Úrad práce, soc. vecí a rodiny Pezinok Obec Hamuliakovo
2. December 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. BA/2022/330/48
EXT_051/2022
0,00 € Slovenský vodohospod.p.š.p Obec Hamuliakovo
28. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Hamuliakovo v roku 2022
EXT_050/2022
2 500,00 € Športový klub Hamuliakovo Obec Hamuliakovo
16. November 2022
Zmluva o zrušení predkupného práva k nehnuteľnostiam
EXT_049/2022
0,00 € Némethová Beata Obec Hamuliakovo
15. November 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
EXT_048/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Hamuliakovo
26. Október 2022
Dodatok č. 6 k poistnej zmluve č. 800 401 3209
EXT_047/2022
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Obec Hamuliakovo
11. Október 2022
Zmluva o nájme nebvytových priestorov
INT_046/2022
60,00 € Beňová Makkiová Monika, JUDr. Obec Hamuliakovo
4. Október 2022
Kúpna zmluva
EXT_045/2022
19 702,37 € LIGHTECH s.r.o. Obec Hamuliakovo
22. September 2022
Rámcová kúpna zmluva č. 2/2022/ŠJ
INT_043/2022
8 610,36 € PROJEKT-MARKET s.r.o. Obec Hamuliakovo
22. September 2022
Rámcová kúpna zmluva č. 3/2022/ŠJ
INT_044/2022
12 387,96 € ATC-JR, s.r.o. Obec Hamuliakovo
21. September 2022
Rámcová kúpna zmluvač. 1/2022/ŠJ
INT_042/2022
11 822,85 € Mabonex Slovakia, spol. s r.o. Obec Hamuliakovo