Centrálny register zmlúv

Obec Hamuliakovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
EXT_011/2023
655 562,43 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Hamuliakovo
3. Máj 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
EXT_029/2023
655 562,43 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Hamuliakovo
13. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/48
EXT_089/2023
655 562,43 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Hamuliakovo
23. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP
EXT_026/2024
618 937,66 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Hamuliakovo
26. Október 2023
Dodatok č. 2 Zmluvy o dielo
EXT_086/2023
486 746,08 € BeMiCon s.r.o. Obec Hamuliakovo
6. Marec 2023
Zmluva o dielo
INT_012/2023
462 265,48 € BeMiCon s.r.o. Obec Hamuliakovo
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva
EXT_022/2023
151 877,04 € MB SERVIS s.r.o. Obec Hamuliakovo
22. Máj 2023
Zmluva č. 230553 08U02 o poskytovaní podpory formou úveru z Enviromentálneho fondu
EXT_040/2023
137 620,65 € Environmentálny fond Obec Hamuliakovo
9. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenavratného finančného príspevku
EXT_044/2023
124 800,00 € MInisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Hamuliakovo
3. Máj 2023
Zmluva o dielo
INT_031/2023
90 884,87 € Bečka Eduard - ELMA Obec Hamuliakovo
2. Júl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
EXT_040/2024
84 696,50 € ExterierStav s.r.o. Obec Hamuliakovo
20. Marec 2024
Zmluva o dielo
EXT_015/2024
82 451,29 € ExterierStav s.r.o. Obec Hamuliakovo
2. Júl 2024
Zmluva o dielo
EXT_039/2024
69 449,77 € ExterierStav s.r.o. Obec Hamuliakovo
3. Máj 2023
Kúpna zmluva
INT_032/2023
46 735,78 € GREENOX s.r.o. Obec Hamuliakovo
13. Jún 2023
Zmluva o dielo
INT_046/2023
39 504,74 € Szijjarto Imrich Obec Hamuliakovo
4. Október 2022
Kúpna zmluva
EXT_045/2022
19 702,37 € LIGHTECH s.r.o. Obec Hamuliakovo
14. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 00118
EXT_068/2023
15 000,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Hamuliakovo
10. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01948
EXT_025/2024
14 350,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Hamuliakovo
31. Marec 2023
Dohoda o splácaní dlhu
EXT_020/2023
12 516,00 € Ligač Radoslav Obec Hamuliakovo
22. September 2022
Rámcová kúpna zmluva č. 3/2022/ŠJ
INT_044/2022
12 387,96 € ATC-JR, s.r.o. Obec Hamuliakovo