Centrálny register zmlúv

Obec Hamuliakovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2024
Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi
EXT_002/2024
0,00 € Ekocharita Slovensko Slovensku, o.z. Obec Hamuliakovo
11. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
EXT_103/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Hamuliakovo
9. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
EXT_001/2024
0,00 € ELEKOS Obec Hamuliakovo
19. December 2023
Zmluva - MODERNEOBCE.SK
EXT_101/2023
0,00 € EWORKS.sk s. r. o. Obec Hamuliakovo
19. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve MODERNEOBCE.SK
EXT_102/2023
0,00 € EWORKS.sk s. r. o. Obec Hamuliakovo
15. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hamuliakovo 4/2023
EXT_100/2023
500,00 € Športový klub Hamuliakovo Obec Hamuliakovo
14. December 2023
Dodatok č. 8 k poistnej zmluve č. 800 401 3209
EXT_099/2023
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Obec Hamuliakovo
12. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zneškodnení odpadu uložením na skládke odpadov z 08.09.2017
EXT_098/2023
0,00 € ZOHŽO v odp.hosp. Obec Hamuliakovo
11. December 2023
Darovacia zmluva
EXT_095/2023
0,00 € Koľko Lásky o.z. Obec Hamuliakovo
11. December 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
EXT_096/2023
0,00 € Koľko Lásky o.z. Obec Hamuliakovo
11. December 2023
Dohoda o splácaní dlhu
EXT_097/2023
1 758,80 € Kirethová Tünde Obec Hamuliakovo
28. November 2023
Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve
EXT_094/2023
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. Obec Hamuliakovo
22. November 2023
Nájomná zmluva
EXT_093/2023
43,20 € Občianske združenie Bez farieb Obec Hamuliakovo
14. November 2023
Rámcová kúpna zmluva POTRAVINY
EXT_092/2023
0,00 € TERNO real estate, s.r.o. Obec Hamuliakovo
13. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/48
EXT_089/2023
655 562,43 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Hamuliakovo
13. November 2023
Zmluva o spolupráci
EXT_090/2023
0,00 € Citrón s. r. o. Obec Hamuliakovo
13. November 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
EXT_091/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Hamuliakovo
1. November 2023
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
EXT_087/2023
8 640,00 € SG consult s.r.o. Obec Hamuliakovo
1. November 2023
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
EXT_088/2023
1 800,00 € Gašková Soňa, JUDr. Obec Hamuliakovo
26. Október 2023
Dodatok č. 2 Zmluvy o dielo
EXT_086/2023
486 746,08 € BeMiCon s.r.o. Obec Hamuliakovo