Centrálny register zmlúv

Obec Hamuliakovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2023
Zmluva o dielo
INT_046/2023
39 504,74 € Szijjarto Imrich Obec Hamuliakovo
12. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
EXT_045/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Hamuliakovo
9. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenavratného finančného príspevku
EXT_044/2023
124 800,00 € MInisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Hamuliakovo
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hamuliakovo v roku 2023
INT_042/2023
1 000,00 € Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Obec Hamuliakovo
8. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
EXT_043/2023
0,00 € SPP Obec Hamuliakovo
23. Máj 2023
Zmluva o správe výpočtovej techniky
EXT_041/2023
0,00 € Board sk s.r.o Obec Hamuliakovo
22. Máj 2023
Zmluva č. 230553 08U02 o poskytovaní podpory formou úveru z Enviromentálneho fondu
EXT_040/2023
137 620,65 € Environmentálny fond Obec Hamuliakovo
17. Máj 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
INT_038/2023
0,00 € Kránitz Ladislav Obec Hamuliakovo
17. Máj 2023
Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti a o odplatnom prevode stavebného objektu
INT_039/2023
1,00 € Elektrárenská a.s. Obec Hamuliakovo
16. Máj 2023
Darovacia zmluva
INT_037/2023
300,00 € D.L.B. Spedition s.r.o. Obec Hamuliakovo
15. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Hamuliakovo v roku 2023
INT_035/2023
3 500,00 € Športový klub Hamuliakovo Obec Hamuliakovo
15. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
EXT_036/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (IMPLEA) Obec Hamuliakovo
11. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Hamuliakovo v roku 2023
INT_034/2023
500,00 € Csemadok - základná organizácia Hamuliakovo Obec Hamuliakovo
4. Máj 2023
Kúpna zmluva
INT_033/2023
9,58 € Kállay Viktor Obec Hamuliakovo
3. Máj 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
EXT_029/2023
655 562,43 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Hamuliakovo
3. Máj 2023
Kúpna zmluva
EXT_030/2023
5 258,40 € Šimon Miroslav Obec Hamuliakovo
3. Máj 2023
Zmluva o dielo
INT_031/2023
90 884,87 € Bečka Eduard - ELMA Obec Hamuliakovo
3. Máj 2023
Kúpna zmluva
INT_032/2023
46 735,78 € GREENOX s.r.o. Obec Hamuliakovo
2. Máj 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete
EXT_028/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Hamuliakovo
21. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 31.05.2019
EXT_026/2023
0,00 € DATALAN, a.s. Obec Hamuliakovo