Centrálny register zmlúv

Valaliky Industrial Park, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-0957-2023
0,00 € František Oravec Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-1794-2023
0,00 € Milota Ignáthová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-1825-2023
0,00 € Mikuláš Hegedüs Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-1816-2023
0,00 € Zuzana Hadvigová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-1813-2023
0,00 € Ladislav Ondrejčo Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-1811-2023
0,00 € Alena Grácová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-1827-2023
0,00 € Mgr. Monika Ferenčíková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-1828-2023
0,00 € Mgr. Silvia Švajková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-1838-2023
0,00 € František Oravec Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-1905-2023
0,00 € František Nagy Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-1895-2023
0,00 € Veronika Tkáčová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-1851-2023
0,00 € Adéla Švandová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-1906-2023
0,00 € Marta Demčáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-1907-2023
0,00 € Jozef Krešňák Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-1908-2023
0,00 € Mária Beliová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-1913-2023
0,00 € Jolana Arkaiová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-1915-2023
0,00 € Pavol Tóth Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-1924-2023
0,00 € Margita Ferková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-1923-2023
0,00 € Ladislav Vašinský Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-1925-2023
0,00 € Paulína Matisová Valaliky Industrial Park, s. r. o.