Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Valaliky Industrial Park, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
Zmluva č. HM/036-2023/310 o užívaní odvodňovacieho kanála
Z23/057
0,00 € Hydromeliorácie, štátny podnik Valaliky Industrial Park, s.r.o.
8. Jún 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena/Future Easement Agreement
6100012023
0,00 € Valaliky Industrial Park, s.r.o. Volvo Car Slovakia s.r.o.
7. Jún 2023
Kúpna zmluva
14-3243-2023
221,41 € Jolana Juhászová Valaliky Industrial Park, s.r.o.
6. Jún 2023
Kúpna zmluva
11-4161-2023
25 739,60 € Drahomíra Rudiová Valaliky Industrial Park, s.r.o.
6. Jún 2023
Zmluva o prevádzkovaní elektroenergetického zariadenia č. 0468/VSD/2023
Z23/055
2 395,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
6. Jún 2023
Zmluva o dielo
Z23/056
128 670,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
6. Jún 2023
Kúpna zmluva
12-2679-2023
20 139,16 € RNDr. Eva Mačingová PhD. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2832-2023-faza3
97 397,14 € Agáta Šantová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2830-2023-faza3
5 629,04 € Mgr. Adriana Dániová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-2913-2023-faza3
762,31 € Ladislav Jesenský Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-2915-2023-faza3
2 541,05 € Ladislav Papp Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-2935-2023-faza3
762,31 € Mária Eliašová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-2947-2023-faza3
2 541,05 € Mária Rozvodová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-2950-2023-faza3
272,25 € Mária Virostková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-2976-2023-faza3
3 811,57 € Peter Marhevský Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-2993-2023-faza3
762,31 € Tomáš Eliáš Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-4702-2023-FAZA3
28,31 € Eva Schubertová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-4704-2023-FAZA3
28,31 € Ladislav Eliáš Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-4703-2023-FAZA3
28,31 € Martin Eliaš Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-4705-2023-FAZA3
28,31 € Agata Horňaková Valaliky Industrial Park, s. r. o.