Centrálny register zmlúv

Valaliky Industrial Park, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2022
Zmluva o dielo
Z22/099
Doplnená
45 892 665,07 € HOCHTIEF SK, s.r.o. , HOCHTIEF CZ a.s., VIAKORP, s.r.o. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
25. Marec 2022
KÚPNA ZMLUVA
1106042022
11 461 760,11 € František Kolibár Valaliky Industrial Park, s. r. o.
4. Máj 2023
Zmluva o dielo
Z23/047
6 848 046,34 € Valbek SK, spol. s r.o. , PROMT, s.r.o., DOPRAVOPROJEKT, a.s. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
27. Apríl 2022
Zmluva o prevode vlastníctva č. 00945/2022-PKZP-K40109/22.00
Z22/016
Doplnená
4 832 002,26 € Slovenský pozemkový fond Valaliky Industrial Park, s.r.o.
25. August 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
Z22/046
3 792 000,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
20. December 2022
Kúpna zmluva
1111422022, 90/2022/ÚKSÚP
1 968 258,68 € Slovenská republika – správca: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Valaliky Industrial Park, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o dielo
Z22/060
Doplnená
1 819 204,74 € Doprastav, a.s. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
3. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Z22/081
1 728 003,95 € Doprastav, a.s. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
27. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 00947/2022-PKZ-K40157/22.00
Z22/015
1 563 499,35 € Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom Valaliky Industrial Park, s.r.o.
17. Jún 2022
Zmluva o prevode vlastníctva č. 01593/2022-PKZP-K40168/22.00
01593/2022-PKZP-K40168/22.00
1 095 088,94 € Slovenský pozemkový fond Valaliky Industrial Park, s.r.o.
9. August 2022
Zmluva o prevode vlastníctva
01945/2022-PKZP-K40210/22.00
Doplnená
1 005 078,46 € Slovenský pozemkový fond Valaliky Industrial Park, s.r.o.
17. Jún 2022
Kúpna zmluva
01592/2022-PKZ -K40229/22.00
894 286,36 € Slovenský pozemkový fond Valaliky Industrial Park, s.r.o.
7. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z22/049
Doplnená
771 096,96 € AUPARK Tower Košice, s.r.o. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
21. December 2022
Zmluva o dielo
Z22/097
682 615,32 € BETPRES, s.r.o. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
17. August 2022
KÚPNA ZMLUVA
1110922022, 44/2022/ÚKSÚP
Doplnená
510 986,28 € Slovenská republika – správca: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Valaliky Industrial Park, s.r.o.
29. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 1106742022
KZ_1106742022
495 626,03 € Peter Lučanský Valaliky Industrial Park, s.r.o.
26. Máj 2022
Kúpna zmluva
1106782022
476 231,98 € Agro Idos, s.r.o. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
4. Apríl 2023
Zmluva o dielo (AGRO II)
Z23/034
Doplnená
469 711,74 € AVA-stav, s.r.o. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
4. Apríl 2023
Zmluva o dielo (AGRO I)
Z23/033
Doplnená
419 999,17 € Doprastav, a.s. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
16. Marec 2023
Rámcová zmluva o vykonaní prác – Geodetické služby č. Z23/021
Z23/021
379 600,00 € GEODETICCA, s.r.o. Valaliky Industrial Park, s.r.o.