Centrálny register zmlúv

Mesto Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
547/2023
0,00 € Mesto Malacky Ing. Katarína Blažeková
4. Apríl 2024
Nájomná zmluva- pozemok parc. reg. "E" č. 430/4, k. ú. Malacky, Ul. Sládkovičova
83/2024
192,60 € Mesto Malacky Lucia Mercová
23. Máj 2024
Nájomná zmluva HM C/957 SC
221/2024
30,00 € Mesto Malacky Marta Slobodová
23. Máj 2024
Nájomná zmluva HM C/957 SC
221/2024
30,00 € Mesto Malacky Marta Slobodová
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky na činnosť klubu
134/2024
6 628,00 € Mesto Malacky Atletický klub AC Malacky
23. Máj 2024
Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti (Bez predpisu)
209/2024
0,00 € Normedic, s.r.o. Mesto Malacky
23. Máj 2024
Nájomná zmluva HM D/1416 SC
222/2024
13,27 € Mesto Malacky Elena Varcholová
22. Máj 2024
Nájomná zmluva HM A/457 NC
207/2024
19,91 € Mesto Malacky PaedDr. Peter Jordán
22. Máj 2024
Nájomná zmluva HM B/7 NC
210/2024
19,91 € Mesto Malacky Roman Sabol
22. Máj 2024
Nájomná zmluva HM A/1014 NC
211/2024
40,00 € Mesto Malacky Terézia Kvačkajová
22. Máj 2024
Nájomná zmluva HM A/727 NC
212/2024
19,91 € Mesto Malacky Milan Hlatký
22. Máj 2024
Nájomná zmluva HM A/439 NC
213/2024
19,91 € Mesto Malacky Jozef Mikšík
22. Máj 2024
Nájomná zmluva HM U/302 NC
215/2024
20,00 € Mesto Malacky Anna Malá
22. Máj 2024
Nájomná zmluva HM A/146 SC
216/2024
30,00 € Mesto Malacky Roman Sabol
22. Máj 2024
Dohoda o úhrade nákladov
217/2024
50,00 € Mesto Malacky AMK Veterán Malacky
22. Máj 2024
Nájomná zmluva HM F/2908 SC
218/2024
19,91 € Mesto Malacky Štefan Tesarovič
22. Máj 2024
Nájomná zmluva HM U/303 NC
219/2024
20,00 € Mesto Malacky Malvína Jánošová
21. Máj 2024
Nájomná zmluva- Malacká šošovica 8.6.2024
200/2024
400,00 € Mesto Malacky Malacká šošovica, o.z.
17. Máj 2024
Dohoda o náhrade za obmedzenie v užívaní nehnuteľnosti pri budovaní vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete
166/2024
4 841,52 € Mesto Malacky Orange Slovensko, a.s.
16. Máj 2024
Nájomná zmluva- pozemok pod garážou par. reg. "C" č. 79/2, k. ú. Malacky- na dobu neurčitú
153/2024
174,40 € Mesto Malacky Tibor Kováč