Centrálny register zmlúv

Mesto Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
547/2023
0,00 € Mesto Malacky Ing. Katarína Blažeková
7. December 2023
prenájom 1-izbového bezbariérového bytu č. 1 na prízemí, číslo vchodu 61 bytového domu súp. č. 5634, postaveného na ul. Pri Maline v Malackách - opakovaný nájom
670/2023
0,00 € Mesto Malacky Peter Radič
7. December 2023
nevýhradná licencia na inštaláciu a užívanie informačného systému DOMUS
672/2023
5 288,16 € Mesto Malacky ANASOFT APR, spol. s r.o.
6. December 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2023 Brodské.
618/2023
0,00 € Mesto Malacky Obec Brodské
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky- oprava stavebnej časti objektu Strelnica ŠSK ZTŠČ Malacky
638/2023
1 500,00 € Športovo-strelecký klub ZTŠČ Malacky Mesto Malacky
6. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-30271BZX5-73-87 (ev.č. prijímateľa 75/2023)
662/2023
0,00 € Ministerstvo Investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Malacky
5. December 2023
Dohoda o urovnaní
650/2023
79 187,86 € COLAS Slovakia, a.s. Mesto Malacky
5. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
655/2023
235,40 € Neuvedené Neuvedené
4. December 2023
Zmluva o výpožičke , NP č. 211- Inkubátor Bernolákova 5188/1A
648/2023
0,00 € Šport aréna Malacky, s.r.o. Mesto Malacky
1. December 2023
nájomná
646/2023
19,91 € Martin Jurkovič Mesto Malacky
29. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 491/2023
647/2023
23 898,21 € DUVYSTAV, s.r.o. Mesto Malacky
28. November 2023
Nájomná zmluva HM A/115 NC
640/2023
19,91 € Mesto Malacky Milan Jurica
28. November 2023
Nájomná zmluva HM A/1003 NC
641/2023
19,91 € Mesto Malacky Jaroslava Budkovská
28. November 2023
Nájomná zmluva HM A/1004 NC
642/2023
19,91 € Mesto Malacky Mária Tesarovičová
28. November 2023
Nájomná zmluva HM U/291 NC
643/2023
8,29 € Mesto Malacky Oľga Danihelová
28. November 2023
Nájomná zmluva HM U/291 NC
644/2023
8,29 € Mesto Malacky Dana Komorníková
28. November 2023
Nájomná zmluva HM F/2633 SC
645/2023
13,27 € Mesto Malacky Eva Matuškovičová
24. November 2023
Zmluva oposkytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky na reprezentáciu športu
617/2023
40 000,00 € FC - Žolík Malacky Mesto Malacky
24. November 2023
Nájomná zmluva HM C/910 SC
633/2023
19,91 € Mesto Malacky Jarmila Stražayová
24. November 2023
Nájomná zmluva HM A/1010 NC
634/2023
19,91 € Mesto Malacky Miroslav Jakubáč