Centrálny register zmlúv

Mesto Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky uzavretá podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
151/2022
3 819,00 € 1. SC Malacky Mesto Malacky
27. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky uzavretá podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
317/2022
500,00 € 1.SC Malacky Mesto Malacky
11. Júl 2022
Servisná zmluva na podlahový umývací stroj
341/2022
0,00 € 123servis s.r.o. Mesto Malacky
28. December 2022
Nájomná zmluva - prenájom časti strechy Radlinského a nebytový priestor
637/2022
754,00 € ABC produkčná s.r.o. Mesto Malacky
13. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky uzavretá podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
144/2022
4 005,00 € Alpha Boxing Club Malacky Mesto Malacky
5. Január 2023
Koncesná zmluva
1/2023
0,00 € Arriva Mobility Solutions, s.r.o. Mesto Malacky
11. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie Asociácia hasičov na dôchodku Malacky (sociálna oblasť)
241/2022
400,00 € Asociácia Hasičov na dôchodku Malacky Mesto Malacky
2. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky uzavretá podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
166/2022
6 881,00 € Atletický klub AC Malacky Mesto Malacky
4. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena.
416/2022
0,00 € ATOPS Development Corvus 1 s.r.o. Mesto Malacky
4. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena.
418/2022
0,00 € ATOPS Development Corvus s.r.o. Mesto Malacky
7. Apríl 2022
Kúpna zmluva č.179/2022/MA
179/2022
19 500,00 € Augustín Režný Mesto Malacky
9. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky uzavretá podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
153/2022
1 074,00 € Auto Klub Malacky Mesto Malacky
9. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky - rezerva
210/2022
500,00 € Auto Klub Malacky Mesto Malacky
27. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky uzavretá podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
299/2022
300,00 € Auto Klub Malacky Mesto Malacky
14. December 2022
Zmluva o servise PCO (fakturácia)
674/2022
0,00 € AVARIS SLOVAKIA, s.r.o. Mesto Malacky
30. Jún 2022
Dohoda o úhrade odmeny za účasť v porote súťaže návrhov
301/2022
400,00 € BAKYTA s.r.o. Mesto Malacky
12. Apríl 2022
opakovaný nájom bytu
227/2022
0,00 € Balážová Agneša Mesto Malacky
12. Apríl 2022
opakovaný nájom bytu
228/2022
0,00 € Balážová Sylvia Mesto Malacky
12. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky uzavretá podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
157/2022
817,00 € Boxing Club – Robotnícka telovýchovná jednota Mesto Malacky
9. Máj 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve spojenej so zmluvou o zriadení vecného bremena č. KP/356/2021/BVS
253/2022
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Malacky