Centrálny register zmlúv

Obec Jaslovské Bohunice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Marec 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
OcÚ/135/2024/775
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Ing. Mário Černý
1. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcÚ/151/2024/773
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Miriam Štefková
1. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcÚ/151/2024/767
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Marián Rapant, Orechová 310/42, Jasl. Bohunice
1. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcÚ/151/2024/766
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Lýdia Bangová
28. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/885/2024/380
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Drahoslava a Vladimír Valovičovci, Blavská 47/3, Jasl. Bohunice
28. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/955/2024/656
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Mariana Tichá, Sídlisko 384/2, Jaslovské Bohunice
28. Február 2024
Zmluva o dielo č. 20240223
OcÚ/978/2024/759
210 969,91 € Benet Sport, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
28. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na vykonanie stavebných práce: Rozšírenie kapacity materskej školy v Jasl. Bohuniciach prestavbou objektu OcÚ
OcÚ/937/2024/556
0,00 € TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
26. Február 2024
Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností
OcÚ/974/2024/733
1 930,76 € Ing. Matej Kratochvíl a Veronika Kratochvílová Obec Jaslovské Bohunice
22. Február 2024
Kúpna zmluva
OcÚ/966/2024/678
0,00 € Albatros Media Slovakia s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
20. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/890/2024/381
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Ján a Drahomíra Belicoví, Sídlisko 381/5, Jasl. Bohunice
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
OcÚ/861/2024/609
1 000,00 € Obec Jaslovské Bohunice EAM RACING TEAM Jaslovské Bohunice
16. Február 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/584/2024/945
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Andrej Čapkovič
16. Február 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/574/2024/944
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Tibor Matovič, Sídlisko 334/21, Jasl. Bohunice
13. Február 2024
Zmluva o dielo
OcÚ/937/2024/544
525 739,93 € TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
OcÚ/859/2024/453
169 100,00 € Obec Jaslovské Bohunice Športové kluby Blava 1928
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
OcÚ/847/2024/448
13 500,00 € Obec Jaslovské Bohunice Dobrovoľný hasičský zbor Jaslovské Bohunice
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
0cÚ/858/2024/454
14 000,00 € Obec Jaslovské Bohunice Zelená míľa Jaslovské Bohunice o.z.
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
OcÚ/851/2024/446
8 260,00 € Obec Jaslovské Bohunice Občianske združenie Folklórna spevácka skupina BLAVANKA
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
OcÚ/860/2024/455
20 000,00 € Obec Jaslovské Bohunice Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku