Centrálny register zmlúv

Obec Jaslovské Bohunice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/1191/2024/3429
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Michal Barutík
12. Jún 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/1197/2024/3455
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Nora Gogoláková
7. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
OcÚ/1190/2024/3426
521 618,50 € Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky Obec Jaslovské Bohunice
6. Jún 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/1158/2024/3283
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Anna Gajarská
5. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva
OcÚ/933/2024/3192
32,40 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Jaslovské Bohunice
31. Máj 2024
Kúpna zmluva
OcÚ/1170/2024/3354
80 532,00 € GASTRO VRÁBEĽ,s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
30. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
OcÚ/1174/2024/3078
0,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Obec Jaslovské Bohunice
29. Máj 2024
Zmluva č. 8812470 o dodávke vody z verejného vodovodu
OcÚ/1166/2024/3024
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
29. Máj 2024
Zmluva č. 8812430 o dodávke vody z verejného vodovodu
OcÚ/1166/2024/3325
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
29. Máj 2024
Zmluva č. 8812860 o dodávke vody z verejného vodovodu
OcÚ/1166/2024/3326
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
29. Máj 2024
Zmluva č. 8812460 o dodávke vody z verejného vodovodu
OcÚ/1166/2024/3327
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
29. Máj 2024
Zmluva č. 8812570 o dodávke vody z verejného vodovodu
OcÚ/1166/2024/3328
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
29. Máj 2024
Zmluva č. 8812670 o dodávke vody z verejného vodovodu
OcÚ/1166/2024/3330
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
29. Máj 2024
Zmluva č . 8812461 o dodávke vody z verejného vodovodu
OcÚ/1166/2024/3331
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
29. Máj 2024
Zmluva č. 8812750 o dodávke vody z verejného vodovodu
OcÚ/1166/2024/3333
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
29. Máj 2024
Zmluva č. 8812980 o dodávke vody z verejného vodovodu
OcÚ/1166/2024/3335
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
29. Máj 2024
Zmluva č. 8812880 o dodávke vody z verejného vodovodu
OcÚ/1166/2024/3336
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
29. Máj 2024
Zmluva č. 8812740 o dodávke vody z verejného vodovodu
OcÚ/1166/2024/3337
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
29. Máj 2024
Zmluva č. 8812680 o dodávke vody z verejného vodovodu
OcÚ/1166/2024/3338
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
29. Máj 2024
Zmluva č. 8812660 o dodávke vody z verejného vodovodu
OcÚ/1166/2024/3339
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jaslovské Bohunice