Centrálny register zmlúv

Obec Jaslovské Bohunice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OcÚ/1293/2023/4563
664,00 € Obec Jaslovské Bohunice Tomáš Bubán
22. September 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
OcÚ/156/2023/4465
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Michal Matovič
22. September 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
OcÚ/156/2023/4500
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Marek Reisenauer
22. September 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
OcÚ/156/2023/4507
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Katarína Sekerová
22. September 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
OcÚ/156/2023/4510
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Mgr. Michal Gajarský
22. September 2023
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/1242/2023/4333
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Denisa a Roman Spěvákovci, Sídlisko 383/3, Jasl. Bohunice
22. September 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
OcÚ/156/2023/4531
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Mária Podolanská
22. September 2023
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/1178/2023/4335
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Ľubomír a Jaroslava Slobodoví
22. September 2023
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/1282/2023/4366
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Radoslav a Jarmila Škultétyoví
22. September 2023
Dohoda o skončení nájmu garáže
OcÚ/357/2023/4425
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Mária Slivenská, Sídlisko 339/8, Jasl. Bohunice
21. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 536/2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 536/2023
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Irma Ilavská
21. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcÚ/173/2023/4504
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Irma Ilavská
13. September 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/1289/2023/4403
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Mgr. Lenka Svoreňová
11. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 463/08/2021/B-P
OcÚ/562/2023/4437
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Jarmila a Ján Zajícoví
11. September 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
OcÚ/156/2023/4427
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Milena Staníková
11. September 2023
Zmluva o nájme garáže
OcÚ/357/2023/4424
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Pavol Slivenský
8. September 2023
Zmluva o nájme bytu č. 382/01/2023/A-P
OcÚ/1202/2023/4329
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Pavol Slivenský
8. September 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
OcÚ/156/2023/4421
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Martin Hanák
8. September 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Martin Krchnák
8. September 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
OcÚ/156/2023/4422
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Martin Krchnák