Centrálny register zmlúv

Obec Jaslovské Bohunice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2024
Zmluva o reklame
OcÚ/1131/2024/3177
2 000,00 € Obec Jaslovské Bohunice Kapil s.r.o.
29. Máj 2024
Zmluva č. 8812590 o dodávke vody z verejného vodovodu
OcÚ/1166/2024/3341
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
29. Máj 2024
Zmluva č. 8812641 o dodávke vody z verejného vodovodu
OcÚ/1166/2024/3340
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
29. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - sociálne služby
OcÚ/1159/2024/3287
1 575,96 € Obec Jaslovské Bohunice Naše stacko
24. Máj 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/1157/2024/3282
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Michal Barutík
22. Máj 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/1130/2024/3176
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Jarmila Ryšková
22. Máj 2024
Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo
OcÚ/1133/2024/3191
1,00 € Obec Jaslovské Bohunice Slovak Parcel Service s.r.o.
17. Máj 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/1128/2024/3174
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Eva Polakovičová
17. Máj 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/1129/2024/3175
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Jana Jurigová
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcÚ/151/2024/3209
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Viera Čižinská
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcÚ/151/2024/3210
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Viera Čižinská
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcÚ/151/2024/3208
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Viera Čižinská
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcÚ/151/2024/3239
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Viera Čižinská
9. Máj 2024
Vysporiadanie práva vykonných umelcov
OcÚ/1104/2024/3026
0,00 € SLOVGRAM Obec Jaslovské Bohunice
9. Máj 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/1122/2024/3142
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Peter Krajčovič
2. Máj 2024
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení
OcÚ/1095/2024/3009
691,20 € OTIS Výťahy, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
30. Apríl 2024
Zmluva o reklame
OcÚ/1096/2024/3011
5 000,00 € Obec Jaslovské Bohunice ADLER Plus, s.r.o.
30. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete
OcÚ/671/2024/2948
0,00 € SPP- Distribúcia, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
29. Apríl 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
OcÚ/135/2024/3057
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice TORSON spol. s r.o.
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/1093/2024/2982
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Elena a Martin Orichelovci, Na rybníku 420/1, Jasl. Bohunice