Centrálny register zmlúv

Obec Jaslovské Bohunice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na vykonanie stavebných práce: Rozšírenie kapacity materskej školy v Jasl. Bohuniciach prestavbou objektu OcÚ
OcÚ/937/2024/556
0,00 € TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
26. Február 2024
Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností
OcÚ/974/2024/733
1 930,76 € Ing. Matej Kratochvíl a Veronika Kratochvílová Obec Jaslovské Bohunice
22. Február 2024
Kúpna zmluva
OcÚ/966/2024/678
0,00 € Albatros Media Slovakia s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
20. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/890/2024/381
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Ján a Drahomíra Belicoví, Sídlisko 381/5, Jasl. Bohunice
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
OcÚ/861/2024/609
1 000,00 € Obec Jaslovské Bohunice EAM RACING TEAM Jaslovské Bohunice
16. Február 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/584/2024/945
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Andrej Čapkovič
16. Február 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/574/2024/944
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Tibor Matovič, Sídlisko 334/21, Jasl. Bohunice
13. Február 2024
Zmluva o dielo
OcÚ/937/2024/544
525 739,93 € TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
OcÚ/859/2024/453
169 100,00 € Obec Jaslovské Bohunice Športové kluby Blava 1928
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
OcÚ/847/2024/448
13 500,00 € Obec Jaslovské Bohunice Dobrovoľný hasičský zbor Jaslovské Bohunice
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
0cÚ/858/2024/454
14 000,00 € Obec Jaslovské Bohunice Zelená míľa Jaslovské Bohunice o.z.
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
OcÚ/851/2024/446
8 260,00 € Obec Jaslovské Bohunice Občianske združenie Folklórna spevácka skupina BLAVANKA
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
OcÚ/860/2024/455
20 000,00 € Obec Jaslovské Bohunice Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
OcÚ/848/2024/451
6 000,00 € Obec Jaslovské Bohunice Poľovnícke združenie BLAVA
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
OcÚ/855/2024/449
6 000,00 € Obec Jaslovské Bohunice OZ Meander
7. Február 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/456/2024/916
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Ivana Adamíčková
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. PR01-9/2024
OcÚ/907/2024/375
0,00 € Euro Dotácie, a. s. Obec Jaslovské Bohunice
2. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/36/2024/226
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Mária Wagnerová, Sídlisko 383/3, Jasl. Bohunice
2. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 1112842
OcÚ/792/2024/374
0,00 € Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Obec Jaslovské Bohunice
2. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
OcÚ/913/2024/426
695 374,22 € KOSIT WEST s. r. o. Obec Jaslovské Bohunice