Centrálny register zmlúv

Obec Jaslovské Bohunice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
OcÚ/1110/2024/3063
300,00 € adsupra s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
24. Apríl 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/1106/2024/3042
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Alexander Vígh
22. Apríl 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/1080/2024/2917
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Igor Drgoň
22. Apríl 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/1102/2024/3023
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Lidvina Rapantová
22. Apríl 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
OcÚ/135/2024/2985
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Boris Tomek
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/1006/2024/3022
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Simona Gondálová
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
OcÚ/1036/2024/2998
1 000,00 € Obec Jaslovské Bohunice Andrea Drgoňová
17. Apríl 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/1090/2024/2963
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Viliam Čapkovič
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A23574629
OcÚ/1073/2024/2862
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
15. Apríl 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A23574629
OcÚ/1075/2024/2863
144,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A23574751
OcÚ/1074/2024/2861
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/61/2024/286
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Jozef Varinský, Nová 218/68, Jasl. Bohunice
12. Apríl 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
OcÚ/135/2024/2915
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Ivan Kadlec
12. Apríl 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/1086/2024/2943
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Andrea Taligová
10. Apríl 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/1076/2024/2897
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Vladimír Kucharovič
10. Apríl 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/1077/2024/2898
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Roman Magula
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/981/2024/2869
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Jarmila a Ján Zajícovci, Sídlisko 463/16, Jasl. Bohunice
9. Apríl 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
OcÚ/135/2024/2874
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Mgr. Mária Rogelová
8. Apríl 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/1062/2024/2856
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Ing. Michal Schmidt, Agátova 513/11, Jasl. Bohunice
5. Apríl 2024
Prenájom nebytových priestorov
OcÚ/1063/2024/2857
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Veronika Tomašovičová