Centrálny register zmlúv

Obec Jaslovské Bohunice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
OcÚ/65/2022
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Jaslovské Bohunice
26. Január 2022
Zmluva o pripojení odberného elketrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
OcÚ/100/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Obec Jaslovské Bohunice
26. Január 2022
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/1203/2021
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Igor Jurík
27. Január 2022
Dohoda č. 10 k zmluve OV/1/2003
OcÚ/121/2021-348
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Obec Malženice
27. Január 2022
Dodatok č.1 k zmluve OV/003/BD
OcÚ/121/2022-347
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice BLOK 3
27. Január 2022
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
OcÚ/121/2021/307
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Monika Mrázová
27. Január 2022
Zmluva o nájme garáže
OcÚ/487/2021/297
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Jana Jurigová
2. Február 2022
Dohoda č.10 k zmluve č. OV/3/2005
OcÚ/135/2022
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Obec Dolné Dubové
2. Február 2022
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
OcÚ/135/2022/444
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Ing. Jozef Kondrk
2. Február 2022
Dodatok č.1 k zmluve OV/002/BD
OcÚ/135/2022/473
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Spoločenstvo vlastníkov bytov BYTOS 2
2. Február 2022
Zmluva o nájme garáže
OcÚ/375/2022/484
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Nikola Jakubcová
2. Február 2022
Zmluva o nájme garáže
OcÚ/375/2022/531
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Ing. Ivan Košťál
7. Február 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
OcÚ/905/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Obec Jaslovské Bohunice
7. Február 2022
Dodatok č.7 k Zmluve o poskytovaní služieb č.Z202028552_Z
OcÚ/648/2022/651
0,00 € Magna Energia a.s. Obec Jaslovské Bohunice
7. Február 2022
Dodatok č.8 k Zmluve o poskytovaní služieb č.Z202028552_Z
OcÚ/648/2022/652
0,00 € Magna Energia a.s. Obec Jaslovské Bohunice
8. Február 2022
Zmluva č. OV/RD
OcÚ/135/2022/635
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Ing. Vladimír Pekár
22. Február 2022
Zmluva č. OV/RD
OcÚ/135/2022/838
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Veronika Hrašnová
23. Február 2022
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/93/2022/805
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Ján Želonka
23. Február 2022
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/105/2022/729
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Miroslav Belokostolský
25. Február 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
OcÚ/214/2022/902
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Dolphin Central Europe, s.r.o.