Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Jaslovské Bohunice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom zo dňa 30.1.2024
OcÚ/913/2024/3697
0,00 € KOSIT WEST s. r. o. Obec Jaslovské Bohunice
17. Júl 2024
Zmluva o reklame
OcÚ/1243/2024/3692
1 500,00 € Obec Jaslovské Bohunice TECHNEX-MONT, spol. s r.o.
17. Júl 2024
Zmluva o reklame
OcÚ/1244/2024/3693
3 500,00 € Obec Jaslovské Bohunice TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o.
16. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcÚ/151/2024/3683
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Jarmila Svěráková
16. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/1161/2024/3657
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Peter Zajíc, Jaslovské Bohunice
10. Júl 2024
Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností
OcÚ/1231/2024/3625
936,00 € Obec Jaslovské Bohunice Ing. Tomáš Kučera
10. Júl 2024
Zmluva o reklame
OcÚ/1225/2024/3601
900,00 € Obec Jaslovské Bohunice Realfin spol. s r.o.
10. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete evidenčné číslo 1000390722 zo dňa 12.08.2022
OcÚ/671/2024/3504
0,00 € SPP- Distribúcia, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
8. Júl 2024
Zmluva o reklame
OcÚ/1229/2024/3618
1 000,00 € Obec Jaslovské Bohunice Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.
2. Júl 2024
Poistná zmluva č. 9661001125 - Havarijné poistenie vozidiel - Škoda Octavia, Fiat Ducato
OcÚ/1222/2024/3582
980,95 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Jaslovské Bohunice
2. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcÚ/151/2023/3548
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Stanislav Valovič
1. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 171/1/2024
OcÚ/1217/2024/3566
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Michaela Matoleková
1. Júl 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/1218/2024/3570
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Božena Krajčovičová, Záhumenická 351/6, Jasl. Bohunice
1. Júl 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/1216/2024/3565
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Patrik Matejkovič - SIMPLy SUSHi
26. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcÚ/151/2024/3529
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Ing. Marián Michalica
26. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcÚ/151/2024/3530
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Ing. Marián Michalica
26. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcÚ/151/2024/3535
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Andrea Taligová
26. Jún 2024
Dohoda o ukončení nájmu bytu
OcÚ/678/2024/3523
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Andrea Taligová
26. Jún 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
OcÚ/135/2024/3527
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Milan Broš
21. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva
OcÚ/933/2024/3389
96,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Jaslovské Bohunice