Centrálny register zmlúv

Obec Jaslovské Bohunice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/1077/2024/2898
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Roman Magula
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/981/2024/2869
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Jarmila a Ján Zajícovci, Sídlisko 463/16, Jasl. Bohunice
9. Apríl 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
OcÚ/135/2024/2874
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Mgr. Mária Rogelová
8. Apríl 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/1062/2024/2856
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Ing. Michal Schmidt, Agátova 513/11, Jasl. Bohunice
5. Apríl 2024
Prenájom nebytových priestorov
OcÚ/1063/2024/2857
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Veronika Tomašovičová
2. Apríl 2024
Zmluva č.. 724 03 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
OcÚ/1041/2024/2745
7 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Jaslovské Bohunice
2. Apríl 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 21.2.2024
OcÚ/974/2024/2809
0,00 € Ing. Matej Kratochvíl a Veronika Kratochvílová Obec Jaslovské Bohunice
2. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/62/2024/2762
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Zdeno a Ivana Bardačovci, Sídlisko 383/3, Jasl. Bohunice
2. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/74/2024/605
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Iveta Zvalová, Sídlisko 382/4, Jaslovské Bohunice
26. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/841/2024/2685
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Mgr. Eliška Hrtúsová
21. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. OcÚ/696/2023/3064 na vykonanie stavebných práce: Realizácia a oprava miestnych komunikácií
OcÚ/620/2024/2687
0,00 € REHAK s.r.o Obec Jaslovské Bohunice
19. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/60/2024/1000
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Jaromír a Štefánia Zuščíkovci, Sídlisko 383/3, Jasl. Bohunice
19. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. OcÚ/688/2023/3056 na vykonanie stavebných práce: Realizácia - oprava vodovodov a prípojok
OcÚ/612/2024/1003
0,00 € DIVASI s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
19. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. OcÚ/700/2023/3068 na vykonanie stavebných práce: Stavebné práce a opravy objektov vo vlastníctve obce
OcÚ/623/2024/1002
0,00 € TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
18. Marec 2024
Hromadná licenčná zmluva
OcÚ/933/2024/515
15,60 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Jaslovské Bohunice
15. Marec 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/975/2024/738
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Igor Drgoň
15. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
OcÚ/948/2024/2634
1 000,00 € Obec Jaslovské Bohunice Natália Nádaská
15. Marec 2024
Obchodná zmluva
OcÚ/1027/2024/2644
2 032,20 € RADIO GROUP a.s. Obec Jaslovské Bohunice
15. Marec 2024
Obchodná zmluva
OcÚ/1027/2024/2645
0,00 € RADIO GROUP a.s. Obec Jaslovské Bohunice
15. Marec 2024
Obchodná zmluva
OcÚ/1027/2024/2646
1 320,00 € RADIO GROUP a.s. Obec Jaslovské Bohunice