Centrálny register zmlúv

Obec Jaslovské Bohunice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Január 2024
Zmluva o prechodnom ubytovaní
OcÚ/1464/2023/5416
600,00 € Obec Jaslovské Bohunice František Mach
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 004/2023-OPL
OcÚ/1441/2023/5331
980,00 € Obec Jaslovské Bohunice Martin Medový
22. December 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/1453/2023/5390
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice DASKEN, s.r.o.
21. December 2023
Zmluva o nájme garáže
OcÚ/357/2023/5354
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Matúš Kusý
21. December 2023
Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov
OcÚ/184/2023/5334
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Vilma Janovičová - VILA POTRAVINY
19. December 2023
Darovacia zmluva č. ZM-61-23-1-00422-00010 o poskytnutí finančného daru
OcÚ/1371/2023/5205
10 000,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
18. December 2023
Zmluva č. KB/ZO/2023MKB12339-1 o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti
OcÚ/1435/2023/5272
2 160,00 € Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
18. December 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/1439/2023/5303
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Zuzana Kaučíková
7. December 2023
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/1358/2023/4963
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Emil a Andrea Bartošovičovci, Sídlisko 461/18, Jasl. Bohunice
7. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie
OcÚ/830/2023/5233
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Športové kluby Blava 1928
5. December 2023
Dohoda o skončení nájmu garáže
OcÚ/357/2023/5182
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Jaroslav Furda, Sídlisko 336/19, Jasl. Bohunice
4. December 2023
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/565/2023/4904
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Mária Kmeťová
30. November 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/5141/2023/1407
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Peter Ondruška
29. November 2023
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/1257/2023/4899
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Michal Šipka
29. November 2023
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/1330/2023/4901
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Ružena Schrödlová, Sídlisko 381/5, Jasl. Bohunice
29. November 2023
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/1339/2023/4959
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Mário a Anna Kubištoví, Cintorínska 105/3, Jaslovské Bohunice
29. November 2023
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/1341/2023/4962
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Peter a Monika Ryšaví, Sídlisko 462/17, Jaslovské Bohunice
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
OcÚ/1402/2023/5124
300,00 € Obec Jaslovské Bohunice Rímsko-katolícka cirkev, farnost Jaslovské Bohunice
28. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcÚ/173/2023/5086
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Ing. Pavol Miklošovič
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OcÚ/1373/2023/5032
929,60 € Obec Jaslovské Bohunice Peter Nádaský