Centrálny register zmlúv

Obec Jaslovské Bohunice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/1392/2023/5040
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Ján Spišský
13. November 2023
Zmluva o dielo č. 2023-3-099
OcÚ/1388/2023/5024
1 258 649,00 € Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
9. November 2023
Darovacia zmluva
OcÚ/1376/2023/4955
500,00 € ENVIRAL, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
8. November 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/1377/2023/4971
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Lenka Vagovičová
8. November 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/1378/2023/4972
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Milan Henček
8. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcÚ/173/2023/4984
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Vladimír Hrabovský, Nová 245/12, Jasl. Bohunice
7. November 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
OcÚ/156/2023/4953
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Trak-Agro s.r.o.
2. November 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 05000/2020-PKZO-K40026/20.00
OcÚ/1238/2023/4914
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Jaslovské Bohunice
31. Október 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
OcÚ/1370/2023/4910
7 800,00 € LUCA PARTNER, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
26. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/1288/2023/4603
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Helena Szépová
26. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/1318/2023/4654
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Peter a Dagmar Hrčkovci, Sídlisko 382/4, Jasl. Bohunice
25. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0cÚ/1359/2023/4860
13 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Jaslovské Bohunice
24. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
OcÚ/1337/2023/4442
0,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Obec Jaslovské Bohunice
24. Október 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/4799/2023/1346
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Pavel Baran
24. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/788/2023/4599
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Zuzana Sokolovičová
23. Október 2023
Zmluva o dodávke plynu
OcÚ/1352/2023/4789
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
23. Október 2023
Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve
OcÚ/59/2023/4625
0,00 € eSYST s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
12. Október 2023
Zmluva o nájme bytu č. 463/08/2023/C
OcÚ/526/2023/4596
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Viktória Fidesová a Andrej Straka
12. Október 2023
Dohoda o ukončení nájmu bytu
OcÚ/1201/2023/4598
0,00 € Andrej Straka Obec Jaslovské Bohunice
4. Október 2023
Zámenná zmluva
OcÚ/1327/2023/4677
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice ADLER Plus, s.r.o.