Centrálny register zmlúv

Obec Jaslovské Bohunice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcÚ/173/2023/288
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Daniela Adamíčková
19. Január 2024
Dodatok č. 1 k Dohode o urovnaní
OcÚ/1260/2023/223
0,00 € Insomnium, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
19. Január 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/50/2024/202
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Stanislav Valovič
18. Január 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického žiadateľa do distribučnej sústavy
OcÚ/51/2024/205
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
18. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie
OcÚ/834/2023/162
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Rodičovské združenie pri ZŠ Jaslovské Bohunice
16. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcÚ/173/2023/141
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Mária Ryšková
11. Január 2024
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu
OcÚ/1445/2023/5336
0,00 € TAVOS a.s., Priemyselná 10, Piešťany IČO: 36252484 Obec Jaslovské Bohunice
11. Január 2024
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu
OcÚ/1444/2023/5335
0,00 € TAVOS a.s., Priemyselná 10, Piešťany IČO: 36252484 Obec Jaslovské Bohunice
11. Január 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/37/2024/125
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Patrik Zuščík
10. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služby
OcÚ/19/2024/47
2 190,00 € Houston, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
10. Január 2024
Dohoda č. 23/08/010/50
OcÚ/34/2024/5246
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava, J. Bottu 4, Trnava IČO: 30794536 Obec Jaslovské Bohunice
10. Január 2024
Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností
OcÚ/14/2024/32
1,00 € Ján Špajdel, Poľnohospodárske družstvo Jasl.Bohunice, Ernest Uváčik, Ján Uváčik Obec Jaslovské Bohunice
10. Január 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/12/2024/21
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Miroslava Režnáková
4. Január 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/10/2024/19
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Branislav Fitoš
4. Január 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/11/2024/20
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Peter Kolman
2. Január 2024
Prenájom nebytových priestorov
OcÚ/5399/2023/1454
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Anton Krajčovič, Nová 289/25, Jasl. Bohunice
2. Január 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/5412/2023/1460
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Jarmila Holovičová
2. Január 2024
Zmluva o prechodnom ubytovaní
OcÚ/1461/2023/5413
120,00 € Obec Jaslovské Bohunice Miloš Belovič
2. Január 2024
Zmluva o prechodnom ubytovaní
OcÚ/1462/2023/5414
2 400,00 € Obec Jaslovské Bohunice Emanuel Toráč
2. Január 2024
Zmluva o prechodnom ubytovaní
OcÚ/1463/2023/5415
1 200,00 € Obec Jaslovské Bohunice Oľga Petrovičová