Centrálny register zmlúv

Obec Jaslovské Bohunice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/912/2024/541
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Zuzana Kovalová, Sídlisko 382/4, Jasl. Bohunice
12. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/67/2024/924
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Eduard Glab
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
OcÚ/949/2024/927
1 000,00 € Obec Jaslovské Bohunice Michal Kúdela
12. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/530/2024/928
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Pavol a Sylvia Bubánoví
12. Marec 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 1/2024
OcÚ/1014/2024/2444
6 909,60 € Obec Jaslovské Bohunice Poľnohospodárske družstvo podielnikov Radošovce
7. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcÚ/151/2024/858
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Jozef Oravec, Sídlisko 338/10, Jasl. Bohunice
7. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. OcÚ/699/2023/3067 na vykonanie stavebných práce: Realizácia a oprava chodníkov a vjazdov
OcÚ/622/2024/935
0,00 € TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
7. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. OcÚ/707/2023/3069 na vykonanie stavebných prác: Realizácia a oprava kanalizačných prípojok a potrubí
OcÚ/624/2024/936
0,00 € TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
4. Marec 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
OcÚ/135/2024/775
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Ing. Mário Černý
1. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcÚ/151/2024/773
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Miriam Štefková
1. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcÚ/151/2024/767
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Marián Rapant, Orechová 310/42, Jasl. Bohunice
1. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcÚ/151/2024/766
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Lýdia Bangová
28. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/885/2024/380
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Drahoslava a Vladimír Valovičovci, Blavská 47/3, Jasl. Bohunice
28. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/955/2024/656
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Mariana Tichá, Sídlisko 384/2, Jaslovské Bohunice
28. Február 2024
Zmluva o dielo č. 20240223
OcÚ/978/2024/759
210 969,91 € Benet Sport, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
28. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na vykonanie stavebných práce: Rozšírenie kapacity materskej školy v Jasl. Bohuniciach prestavbou objektu OcÚ
OcÚ/937/2024/556
0,00 € TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
26. Február 2024
Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností
OcÚ/974/2024/733
1 930,76 € Ing. Matej Kratochvíl a Veronika Kratochvílová Obec Jaslovské Bohunice
22. Február 2024
Kúpna zmluva
OcÚ/966/2024/678
0,00 € Albatros Media Slovakia s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
20. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/890/2024/381
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Ján a Drahomíra Belicoví, Sídlisko 381/5, Jasl. Bohunice
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
OcÚ/861/2024/609
1 000,00 € Obec Jaslovské Bohunice EAM RACING TEAM Jaslovské Bohunice