Centrálny register zmlúv

Obec Jaslovské Bohunice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2023
Zmluva o nájme bytu č. 463/08/2023/C
OcÚ/526/2023/4596
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Viktória Fidesová a Andrej Straka
12. Október 2023
Dohoda o ukončení nájmu bytu
OcÚ/1201/2023/4598
0,00 € Andrej Straka Obec Jaslovské Bohunice
4. Október 2023
Zámenná zmluva
OcÚ/1327/2023/4677
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice ADLER Plus, s.r.o.
4. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcÚ/173/2023/4681
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Emil Junas
4. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/21/2023/4651
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Radoslav Malý
4. Október 2023
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia
OcÚ/1326/2023/4576
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
3. Október 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/1323/2023/4668
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Viliam Čapkovič
3. Október 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/1323/2023/4669
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Vlastimil Jurica
28. September 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/1316/2023/4615
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Mária Kirinovičová
27. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcÚ/173/2023/4581
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Mária Kirinovičová
27. September 2023
Zmluvy o nájme bytu
OcÚ/1228/2023/4602
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Anna Bežuchová
27. September 2023
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/731/2023/4620
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Ondrej Henček
25. September 2023
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OcÚ/1293/2023/4563
664,00 € Obec Jaslovské Bohunice Tomáš Bubán
22. September 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
OcÚ/156/2023/4465
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Michal Matovič
22. September 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
OcÚ/156/2023/4500
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Marek Reisenauer
22. September 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
OcÚ/156/2023/4507
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Katarína Sekerová
22. September 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
OcÚ/156/2023/4510
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Mgr. Michal Gajarský
22. September 2023
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/1242/2023/4333
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Denisa a Roman Spěvákovci, Sídlisko 383/3, Jasl. Bohunice
22. September 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
OcÚ/156/2023/4531
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Mária Podolanská
22. September 2023
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/1178/2023/4335
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Ľubomír a Jaroslava Slobodoví