Centrálny register zmlúv

Obec Jaslovské Bohunice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. November 2023
Zmluva o dielo č. 2023-3-099
OcÚ/1388/2023/5024
1 258 649,00 € Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
18. Marec 2023
Dodatok č.4 k protokolu o zverení majetku do správy
OcÚ/941/2023/1034
1 057 826,53 € Obec Jaslovské Bohunice Základná škola s materskou školou
2. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
OcÚ/913/2024/426
695 374,22 € KOSIT WEST s. r. o. Obec Jaslovské Bohunice
13. Február 2024
Zmluva o dielo
OcÚ/937/2024/544
525 739,93 € TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
7. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
OcÚ/1190/2024/3426
521 618,50 € Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky Obec Jaslovské Bohunice
21. Február 2022
Zmluva o dielo č. 1002/2022
OcÚ/942/2022
279 672,67 € SPORT NITRA s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
10. Február 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa §71 ods. 6 zák. o soc. službách na rok 2022
OcÚ/778/2022
228 912,00 € Obec Jaslovské Bohunice Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
12. Máj 2023
Rámcová dohoda - stavebné práce
OcÚ/1067/2023/3203
216 000,00 € COM-KLIMA, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
13. Jún 2023
Rámcová dohoda - stavebné práce
OcÚ/1111/2023/3430
216 000,00 € Obec Jaslovské Bohunice J-STAVING s. r. o.
25. Apríl 2023
Zmluva o dielo
OcÚ/1019/2023/3004
211 695,65 € TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
28. Február 2024
Zmluva o dielo č. 20240223
OcÚ/978/2024/759
210 969,91 € Benet Sport, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
OcÚ/1457/2022/435
180 332,00 € Obec Jaslovské Bohunice Športové kluby Blava 1928
7. Jún 2023
Rámcová dohoda - stavebné práce
OcÚ/699/2023/3067
180 000,00 € TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
7. Jún 2023
Rámcová dohoda - o vykonávaní Stavebných prác a opráv objektov vo vlastníctve obce
OcÚ/700/2023/3068
180 000,00 € TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
7. Jún 2023
Rámcová dohoda o vykonávaní stavebných prác, realizácia a oprava kanalizačných prípojok a potrubí
OcÚ/707/2023/3069
180 000,00 € TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
14. Jún 2023
Rámcová dohoda - stavebné práce
OcÚ/688/2023/3056
180 000,00 € DIVASI s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
27. Jún 2023
Rámcová dohoda - stavebné práce a oprava miestnych komunikácii
OcÚ/696/2023/3064
180 000,00 € REHAK s.r.o Obec Jaslovské Bohunice
4. Február 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
OcÚ/814/2022
171 400,00 € Obec Jaslovské Bohunice Športové kluby Blava 1928
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
OcÚ/859/2024/453
169 100,00 € Obec Jaslovské Bohunice Športové kluby Blava 1928
16. Február 2023
Zmluva o dielo na vykonanie stavebných prác
OcÚ/1550/2022/580
149 937,79 € TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice