Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. December 2021
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVTOS-47/34-2021
Doplnená
2,86 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom SESTAV, s.r.o.
30. December 2021
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVTOS-46/34-2021
2,86 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom MEUBLE, s.r.o.
30. December 2021
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVTOS-34/34-2021
2,86 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom APIS Plastic Slovakia, s.r.o.
30. December 2021
Zmluva o spolupráci
ÚVTOS-40/34-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom TIMM SLOVAKIA, s.r.o.
30. December 2021
Zmluva o spolupráci
ÚVTOS-39/34-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom PREKAB, s.r.o.
30. December 2021
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVTOS-32/34-2021
2,86 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom CELSUR Slovakia spol. s r.o.
30. December 2021
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVTOS-48/34-2021
Doplnená
2,86 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
30. December 2021
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVTOS-36/34-2021
2,86 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom PREKAB, s.r.o.
2. December 2021
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. ÚVTOS125/32-221
ÚVTOS-125/32-2021
135,00 € ZSE Energia, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
2. December 2021
Čiastková zmluva o združenej dodávke plynu
ÚVTOS-126/32-2021
60,36 € MET Slovakia, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
14. December 2021
Dodatok č.1/2022 k Zmluve o dodávke vody a odovzdávaní vôd
ÚVTOS-139/32-2021
0,00 € DNV ENERGO, a.s., Dubnica nad Váhom Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
16. December 2021
Zmluva o dielo
ÚVTOS-33/35-2021
12,00 € REVELS, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
31. December 2021
Kolektívna zmluva
ÚVTOS-112/13-2021
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu ZVJS v ÚVTOS Dubnica nad Váhom Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
31. December 2021
Zmluva o využití sociálneho fondu na rok 2022
ÚVTOS-113/13-2021
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu ZVJS v ÚVTOS Dubnica nad Váhom Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
14. December 2021
Zmluva na opakované dodávky potravín
ÚVTOS-138/32-2021
15 208,84 € Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
17. December 2021
Zmluva na opakované dodávky potravín
ÚVTOS-141/32-2021
26 505,60 € GLOBUS spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
16. December 2021
Zmluva na opakované dodávky potravín
ÚVTOS-142/32-2021
Doplnená
8 832,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
20. Október 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ÚVTOS-97/32-2021
Doplnená
82 666,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom PRAD-AD, s.r.o.
20. Október 2021
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
ÚVTOS-98/32-2021
390,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom PRAD-AD, s.r.o.
25. November 2021
Zmluva na opakované dodávky potravín č. ÚVTOS-129/32-2021
ÚVTOS-129/32-2021
47 066,70 € Fatra TIP, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom