Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2022
Zmluva o dielo
UVTOS-00743/32-DU-2022
1 167 627,46 € EBC group s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
26. Október 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K281
ÚVTOS-proj-1-21/36-2017
Doplnená
1 136 637,42 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
8. Október 2012
Kúpna zmluva
ÚVTOS-17-64/11-2012
308 100,00 € Topspol, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
23. September 2014
Kúpna zmluva
ÚVTOS-7-9/34-2014
146 240,00 € Tospol, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
13. Marec 2012
Kúpna zmluva
ÚVTOS-17-19/11-2012
140 904,00 € TOSPOL, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
16. Január 2020
Zmluva na opakované dodávky potravín "Mäsové výrobky z bravčového a hovädzieho mäsa"
ÚVTOS-10/32-2020
119 788,80 € Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
14. Január 2022
Zmluva na opakované dodávky potravín
UVTOS-00140/32-DU-2022
116 137,62 € Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
26. Január 2022
Zmluva na opakované dodávky potravín
UVTOS-00256/32-DU-2022
111 203,94 € DEMIFOOD spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
11. Január 2021
Zmluva na opakované dodávky potravín "Mäsové výrobky z bravčového a hovädzieho mäsa"
ÚVTOS-8/32-2021
110 105,40 € Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
28. September 2021
Zmluva na opakované dodávky potravín č. ÚVTOS-96/32-2021
ÚVTOS-96/32-2021
101 910,50 € DEMIFOOD spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
26. Január 2021
Zmluva na opakované dodávky potravín "Mlieko, syry, mliečne a syrárske výrobky"
ÚVTOS-15/32-2021
Zrušená
101 289,22 € INMEDIA, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
17. August 2020
Zmluva o servisných činnostiach
ÚVTOS-26/35-2020
100 780,08 € BONUL, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
1. Jún 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-01188/32-DU-2023
96 763,14 € DEMIFOOD spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
19. November 2021
Zmluva na opakované dodávky potravín č. ÚVTOS-124/32-2021
ÚVTOS-124/32-2021
95 466,00 € Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
1. December 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-02216/32-DU-2023
92 516,30 € GLOBUS spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
26. Január 2022
Zmluva na opakované dodávky potravín
UVTOS-00224/32-DU-2022
91 245,82 € DEMIFOOD spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
23. November 2020
Zmluva na opakované dodávky potravín "Bravčové a hovädzie mäso vrátane vnútorností"
ÚVTOS-111/32-2020
87 636,50 € HÔRKA s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
21. Október 2022
Kúpna zmluva
UVTOS-02003/34-DU-2022
86 400,00 € TOSPOL, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
8. Marec 2012
Kúpna zmluva
ÚVTOS-17-18/11-2012
84 885,52 € Ing. Oto Mikloš Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
16. November 2022
Kúpna zmluva
UVTOS-02112/34-DU-2022
84 000,00 € TOSPOL, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom