Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2012
Zmluva o dielo
ÚVTOS 17-12/11-2012
0,00 € Leoni Slowakia spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
2. Marec 2012
Kúpna zmluva
ÚVTOS 17-15/11-2012
0,00 € Mäsovýroba Anton Skurčák Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
14. Marec 2012
Zmluva o spolupráci
ÚVTOS-17-13/11-2012
0,00 € LEONI Autokabel Slowakia spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
14. Marec 2012
Zmluva o dielo
ÚVTOS-17-20/11-2012
0,00 € TSM Dubnica nad Váhom, s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
19. Marec 2012
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o pripojení
ÚVTOS-17-21/11-2012
0,00 € Orange Slovensko a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
4. Apríl 2012
Zmluva o dielo
ÚVTOS-17-26/11-2012
Doplnená
0,00 € Ján Majerech Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
17. Apríl 2012
Príkazná zmluva
ÚVTOS-17-24/11-2012
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
3. Máj 2012
Darovacia zmluva
ÚVTOS-17-32_11-2012
0,00 € Pavol Kotras Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
17. Máj 2012
Dohoda o spolupráci
ÚVTOS-17-36/11-2012
0,00 € Váci Fegyház és Börtön Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
18. Máj 2012
Zmluva o dielo
ÚVTOS-17-35/11-2012
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom Zlatica Jamrichová
31. Máj 2012
Príkazná zmluva
ÚVTOS-17-30/11-2012
0,00 € GR ZVJS Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
6. Jún 2012
Zmluva o poskytovaní služieb
ÚVTOS-17-38/11-2012
0,00 € SITA Slovensko, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
15. Jún 2012
Zmluva o výpožičke
ÚVTOS-17-41/11-2012
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom kpt. Július Jamrich
26. Jún 2012
Zmluva o dielo
ÚVTOS-17-43/11-2012
0,00 € Green Wave Recycling, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
24. Júl 2012
Zmluva o poskytovaní stravy
ÚVTOS-17-46/11-2012
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom Zlatica Jamrichová, Bufet ÚVTOS Dubnica nad Váhom
26. Júl 2012
Zmluva o dielo
ÚVTOS-17-48/11-2012
Doplnená
0,00 € Peter Majerech TV servis Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
3. August 2012
Zmluva o dielo
ÚVTOS-17-50/11-2012
0,00 € Anton Hudec RESTAV Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
21. August 2012
Príkazná zmluva
ÚVTOS-17-37/11-2012
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
24. August 2012
Zmluva č. 20/2012
ÚVTOS-17-53_11-2012
0,00 € enviTrans, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
5. September 2012
Zmluva o výpožičke
ÚVTOS-17-54/11-2012
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom Základná organizácia OZ ÚVTOS