Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-00985/32-DU-2024
16 473,60 € Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
13. Jún 2024
Zmluva o dielo
UVTOS-00992/32-DU-2024
13 145,82 € LAMELLAND, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
12. Jún 2024
Dohoda o súčinnosti pri zabezpečovaní predvádzania odsúdených pred súdy a prokuratúry
UVTOS-01024/26-DU-2024
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
11. Jún 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-00967/32-DU-2024
16 918,20 € DEMIFOOD spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
10. Jún 2024
Zmluva o dielo
UVTOS-00954/35-DU-2024-2
9 600,00 € SYTELI, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
4. Jún 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín č. UVTOS-00956/32-DU-2024
UVTOS-00956/32-DU-2024
39 162,00 € Pekáreň PODHORIE, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
4. Jún 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-00957/32-DU-2024
83 024,60 € GLOBUS spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
7. Jún 2024
Zmluva o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam
UVTOS-00954/35-DU-2024-1
0,00 € SYTELI, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
3. Jún 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-00938/32-DU-2024
12 957,12 € CHRIEN, spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
3. Jún 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-00923/32-DU-2024
8 260,20 € CHRIEN, spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
31. Máj 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-00952/32-DU-2024
58 579,10 € Fatra TIP s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
30. Máj 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-00951/32-DU-2024
23 393,50 € PaedDr. Dagmara Felis - Ilavský chlebík - IMEX Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
20. Máj 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-00845/32-DU-2024
8 935,70 € INMEDIA, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
17. Máj 2024
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-00889/34-DU-2024
3,80 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r.s.p.
30. Apríl 2024
Dohoda o započítaní pohľadávky štátu č. UVTOS-00795/32-DU-2024
UVTOS-00795/32-DU-2024
1 816,92 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom Architectural & Building Management, s.r.o.
26. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. UVTOS-00736/32-DU-2024
UVTOS-00736/32-DU-2024
33 584,40 € Williman, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
17. Apríl 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-00666/32-DU-2024
5 117,15 € DEMIFOOD spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
23. Apríl 2024
Dohoda o ukončení platnosti a účinnosti Rámcovej dohody na dodávku potravín č. UVTOS-02341/32-DU-2023
UVTOS-00717/32-DU-2024
0,00 € Food Factory Slovakia s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
16. Apríl 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-00688/32-DU-2024
49 637,20 € GLOBUS spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
9. Apríl 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-00639/32-DU-2024
8 700,00 € GLOBUS spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom