Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. August 2023
Dohoda na dobrovoľné plnenie
K-5523420003/2023-4
7,00 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
27. Marec 2023
Dohoda o ukončení zmluvy
UVTOS-00615/32-DU-2023
0,00 € EBC group s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
28. Jún 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-01317/32-DU-2023
57 282,00 € Majster mäsiar, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
28. Jún 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-01318/32-DU-2023
5 724,00 € Majster mäsiar, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
11. Júl 2023
Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov pre potreby ÚVTOS Dubnica nad Váhom
UVTOS-01305/32-DU-2023
9 768,00 € CMT Group s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
11. Júl 2023
Dohoda na dobrovoľné plnenie
K-5523320002/2023
5,86 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
27. Jún 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-01312/32-DU-2023
73 035,50 € HÔRKA s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
30. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
UVTOS-01325/32-DU-2023
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
27. Jún 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-01300/32-DU-2023
Doplnená
16 168,02 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
26. Jún 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-01293/32-DU-2023
8 598,00 € CHRIEN, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
2. Jún 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-01183/32-DU-2023
44 382,00 € Pekáreň PODHORIE, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
1. Jún 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-01188/32-DU-2023
96 763,14 € DEMIFOOD spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
25. Máj 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-01013/32-DU-2023
72 810,20 € Fatra TIP, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
26. Máj 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-01057/32-DU-2023
33 617,00 € PEZA a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
25. Máj 2023
Zmluva o dielo
UVTOS-01017/32-DU-2023
22 930,80 € VINKstav, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
22. Máj 2023
Zmluva o výpožičke motorového vozidla
UVTOS-01142/32-DU-2023
183,90 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom Krajský súd v Trenčíne
15. Máj 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín - mrazená zelenina
UVTOS-00990/32-DU-2023
Doplnená
12 178,76 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
28. Apríl 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-00905/32-DU-2023
33 211,20 € GLOBUS spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
28. Apríl 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-00904/32-DU-2023
18 701,04 € GLOBUS spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
25. Apríl 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-00853/32-DU-2023
47 489,04 € GLOBUS spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom