Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. December 2022
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-02473/34-DU-2022
Doplnená
3,10 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom Bizlink Technology (Slovakia), s.r.o.
23. December 2022
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-02471/34-DU-2022
Doplnená
3,10 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom ELDISY Slovakia spol. s r.o.
27. December 2022
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-02472/34-DU-2022
Doplnená
3,10 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom APIS Plastic Slovakia, s.r.o.
27. December 2022
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-02440/34-DU-2022
Doplnená
3,10 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom YURA Corporation Slovakia, s.r.o.
27. December 2022
Zmluva o spolupráci
UVTOS-02476/34-DU-2022
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom TIMM SLOVAKIA, s.r.o.
29. December 2022
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-02599/34-DU-2022
Doplnená
3,10 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom PREKAB, s.r.o.
29. December 2022
Zmluva o spolupráci
UVTOS-02600/34-DU-2022
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom PREKAB, s.r.o.
1. December 2022
Zmluva o nájme
UVTOS-02416/32-DU-2022
170,82 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
22. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
UVTOS-02441/32-DU-2022
552,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
22. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
UVTOS-02382/32-DU-2022
185,64 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
22. December 2022
Dodatok č.1/2023 k Zmluve o dodávke vody a odovzdávaní vôd číslo DNV 034/V/2006 zo dňa 23.január 2006
UVTOS-0259/32-DU-2022
1,75 € DNV ENERGO, a.s., Dubnica nad Váhom Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
28. December 2022
Zmluva na opakované dodávky potravín
UVTOS-02619/32-DU-2022
72 795,00 € POZANA MEAT s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
29. December 2022
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
UVTOS-02312/32-DU-2022
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
30. December 2022
Kolektívna zmluva
UVTOS-02638/14-DU-2022
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu ZVJS v ÚVTOS Dubnica nad Váhom Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
30. December 2022
Zmluva o využití sociálneho fondu
UVTOS-02639/14-DU-2022
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu ZVJS v ÚVTOS Dubnica nad Váhom Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
1. December 2022
Zmluva na opakované dodávky potravín
UVTOS-02384/32-DU-2022
46 695,86 € Fatra TIP, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
23. November 2022
Zmluva o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam
UVTOS-02310/2-DU-2022
Doplnená
0,00 € FB Group s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
16. November 2022
Kúpna zmluva
UVTOS-02112/34-DU-2022
84 000,00 € TOSPOL, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
21. Október 2022
Kúpna zmluva
UVTOS-02003/34-DU-2022
86 400,00 € TOSPOL, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
20. Október 2022
Dohoda o náhrade nákladov za energie pri prevádzke sauny v ÚVTOS Dubnica nad Váhom
UVTOS-02126/32-DU-2022
390,72 € Klub športu a zdravia pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom