Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2021
Dodatok č.1/2022 k Zmluve o dodávke vody a odovzdávaní vôd
ÚVTOS-139/32-2021
0,00 € DNV ENERGO, a.s., Dubnica nad Váhom Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
16. December 2021
Zmluva o dielo
ÚVTOS-33/35-2021
12,00 € REVELS, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
31. December 2021
Kolektívna zmluva
ÚVTOS-112/13-2021
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu ZVJS v ÚVTOS Dubnica nad Váhom Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
31. December 2021
Zmluva o využití sociálneho fondu na rok 2022
ÚVTOS-113/13-2021
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu ZVJS v ÚVTOS Dubnica nad Váhom Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
14. December 2021
Zmluva na opakované dodávky potravín
ÚVTOS-138/32-2021
15 208,84 € Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
17. December 2021
Zmluva na opakované dodávky potravín
ÚVTOS-141/32-2021
26 505,60 € GLOBUS spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
16. December 2021
Zmluva na opakované dodávky potravín
ÚVTOS-142/32-2021
Doplnená
8 832,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
20. Október 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ÚVTOS-97/32-2021
Doplnená
82 666,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom PRAD-AD, s.r.o.
20. Október 2021
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
ÚVTOS-98/32-2021
390,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom PRAD-AD, s.r.o.
25. November 2021
Zmluva na opakované dodávky potravín č. ÚVTOS-129/32-2021
ÚVTOS-129/32-2021
47 066,70 € Fatra TIP, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
19. November 2021
Zmluva na opakované dodávky potravín č. ÚVTOS-124/32-2021
ÚVTOS-124/32-2021
95 466,00 € Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
22. November 2021
Dohoda na dobrovoľné plnenie
ÚVTOS-OVT-TROVY-24/2021
54,50 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
22. November 2021
Dohoda na dobrovoľné plnenie
ÚVTOS-OVT-TROVY-26/2021
38,15 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
18. November 2021
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
ÚVTOS-89/13-2021
0,00 € PRAD-AD, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
4. November 2021
Zmluva o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam č. ÚVTOS-205/26-2021
ÚVTOS-205/26-2021
Doplnená
0,00 € DELTECH, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
4. November 2021
Zmluva o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam č. ÚVTOS-206/26-2021
ÚVTOS-206/26-2021
Doplnená
0,00 € DELTECH, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
14. Október 2021
Zmluva o spolupráci
ÚVTOS-152/23-2021
0,00 € Stredná odborná škola Pruské Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
28. September 2021
Zmluva na opakované dodávky potravín č. ÚVTOS-96/32-2021
ÚVTOS-96/32-2021
101 910,50 € DEMIFOOD spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
9. September 2021
Zmluva o spolupráci
ÚVTOS-153/23-2021
0,00 € Stredná odborná škola technická, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
31. August 2021
Zmluva na opakované dodávky potravín č. ÚVTOS-86/32-2021
ÚVTOS-86/32-2021
75 775,93 € DEMIFOOD spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom