Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2020
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVTOS-37/34-2020
2,75 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom DREVOPOREZ, s.r.o.
28. December 2020
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVTOS-47/34-2020
2,75 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom Bizlink Technology (Slovakia), s.r.o.
30. December 2020
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVTOS-44/34-2020
2,75 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom CELSUR Slovakia spol. s r.o.
23. December 2020
Zmluva na opakované dodávky potravín "Čerstvá zelenina a ovocie, zemiaky"
ÚVTOS-122/32-2020
32 432,73 € Fatra TIP, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
28. December 2020
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVTOS-54/34-2020
2,75 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
23. December 2020
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVTOS-39/34-2020
2,75 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom SUMMIT AUTOTECH Slovakia DCA, s.r.o.
23. December 2020
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVTOS-36/34-2020
2,75 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom DREVOPAL, s.r.o.
23. December 2020
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVTOS-43/34-2020
Doplnená
2,75 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom SESTAV, s.r.o.
23. December 2020
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVTOS-40/34-2020
Doplnená
2,75 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom Koval System, a.s.
23. December 2020
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVTOS-41/34-2020
2,75 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom MEUBLE, s.r.o.
28. December 2020
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVTOS-49/34-2020
2,75 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom TIMM SLOVAKIA, s.r.o.
28. December 2020
Zmluva o spolupráci
ÚVTOS-52/34-2020
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom TIMM SLOVAKIA, s.r.o.
28. December 2020
Zmluva o spolupráci
ÚVTOS-51/34-2020
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom PREKAB, s.r.o.
28. December 2020
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVTOS-48/34-2020
2,75 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom PREKAB, s.r.o.
28. December 2020
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVTOS-45/34-2020
2,78 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom ELDISY Slovakia spol. s r.o.
28. December 2020
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVTOS-50/34-2020
2,76 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom YURA Corporation Slovakia, s.r.o.
19. August 2020
Čiastková zmluva o združenej dodávke plynu
ÚVTOS-77/32-2020
18,10 € MET Slovakia, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
20. August 2020
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
ÚVTOS-64/32-2020
57,76 € Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
19. November 2020
Dodatok č. 1/2021 k Zmluve o dodávke a odvádzaní vôd
ÚVTOS-107/32-2020
0,00 € DNV ENERGO, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
30. December 2020
Zmluva o využití sociálneho fondu na rok 2021
ÚVTOS-114/13-2020
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu ZVJS v ÚVTOS Dubnica nad Váhom Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom