Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. August 2020
Čiastková zmluva o združenej dodávke plynu
ÚVTOS-77/32-2020
18,10 € MET Slovakia, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
20. August 2020
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
ÚVTOS-64/32-2020
57,76 € Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
19. November 2020
Dodatok č. 1/2021 k Zmluve o dodávke a odvádzaní vôd
ÚVTOS-107/32-2020
0,00 € DNV ENERGO, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
30. December 2020
Zmluva o využití sociálneho fondu na rok 2021
ÚVTOS-114/13-2020
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu ZVJS v ÚVTOS Dubnica nad Váhom Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
30. December 2020
Kolektívna zmluva
ÚVTOS-113/13-2020
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu ZVJS v ÚVTOS Dubnica nad Váhom Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
17. December 2020
Zmluva na opakované dodávky potravín "Hydina hlbokozmrazená, hydina chladená"
ÚVTOS-123/32-2020
13 822,80 € Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
27. November 2020
Kúpna zmluva
ÚVTOS-34/34-2020
38 880,00 € TOSPOL s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
23. November 2020
Zmluva na opakované dodávky potravín "Bravčové a hovädzie mäso vrátane vnútorností"
ÚVTOS-111/32-2020
87 636,50 € HÔRKA s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
3. November 2020
Kúpna zmluva
ÚVTOS-109/32-2020
19 080,00 € GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
26. Október 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K281
ÚVTOS-proj-1-21/36-2017
Doplnená
1 136 637,42 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
24. September 2020
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a nitifikačných povinností
ÚVTOS-37/35-2020
0,00 € BONUL, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
18. September 2020
Zmluva na opakované dodávky potravín "Múka, cestoviny a iné mlynské výrobky, ryža, strukoviny, olej, cukor, med, džem, cukrovinky, čaj, káva,...
ÚVTOS-91/32-2020
Doplnená
65 780,81 € GLOBUS spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
18. September 2020
Zmluva o spolupráci
ÚVTOS-158/23-2020
0,00 € Stredná odborná škola technická, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
18. September 2020
Zmluva o spolupráci
ÚVTOS-159/23-2020
0,00 € Stredná odborná škola Pruské Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
18. September 2020
Dohoda na dobrovoľné plnenie
ÚVTOS-170-3/31-2020
75,13 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom anonymizované
17. September 2020
Kúpna zmluva
ÚVTOS-29/34-2020
34 200,00 € KORAKO plus, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
9. September 2020
Zluva o dielo
ÚVTOS-31/35-2020
12,00 € REVELS s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
20. August 2020
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVTOS-26/34-2020
2,57 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o
17. August 2020
Zmluva o servisných činnostiach
ÚVTOS-26/35-2020
100 780,08 € BONUL, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
17. August 2020
Zmluva o č. ÚVTOS-27/35-2020 o postúpení utajovaných skutočností podnikateľovi
ÚVTOS-27/35-2020
0,00 € BONUL, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom