Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2020
Zmluva na opakované dodávky potravín "Čerstvá zelenina a ovocie, zemiaky."
ÚVTOS-68/32-2020
40 813,20 € DUNA Fruit, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
25. Jún 2020
Zmluva na opakované dodávky potravín "Pekárenské výrobky - Chlieb, strúhanka"
ÚVTOS-70/32-2020
40 613,50 € P E Z A a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
29. Jún 2020
Zmluva na opakované dodávky potravín "Pekárenské výrobky - Čerstvé pečivo"
ÚVTOS-69/32-2020
61 320,00 € Pekáreň PODHORIE, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
25. Jún 2020
Zmluva o darovaní hnuteľného majetku štátu
ÚVTOS-39/32-2020
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom Obec Zbudská Belá
26. Máj 2020
Zmluva o servise klimatizačných zariadení
ÚVTOS-53/32-2020
1 302,00 € APEN s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
14. Máj 2020
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVTOS-17/34-2020
Doplnená
2,57 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o
20. Apríl 2020
Zmluva o dielo
ÚVTOS-48/32-2020
75 545,65 € STES spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
24. Marec 2020
ZMLUVA o výkone odbornej zdravotníckej praxe – školiacej aktivity
ÚVTOS-6/27-2020
100,00 € Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
24. Marec 2020
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
ÚVTOS-49/26-2020
0,00 € Ľubomír Púček - PUKO Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
11. Marec 2020
Dohoda na dobrovoľné plnenie
ÚVTOS-58-3/31-2020
73,85 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom anonymizované
3. Marec 2020
Zmluva o dielo
ÚVTOS-20/32-2020
0,00 € REPAR - Building Control, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
4. Február 2020
Zmluva o spolupráci pri realizovaní projektu Zavedenie systému riadenia kvality v Zbore väzenskej a justičnej stráže
ÚVTOS-8/36-2020
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
27. Január 2020
Dodatok č. 6 k zamestnávateľskej zmluve č. 00738336/UVXX
ÚVTOS-33/31-2020
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
24. Január 2020
Dodatok č. 5 k zamestnávateľskej zmluve číslo 100002532
ÚVTOS-39/31-2020
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
22. Január 2020
Zmluva na opakované dodávky potravín "Mlieko, syry, mliečne a syrárske výrobky".
ÚVTOS-14/32-2020
55 942,76 € DEMIFOOD spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
22. Január 2020
Zmluva na opakované dodávky potravín "Hydinové výrobky".
ÚVTOS-9/32-2020
4 944,96 € HSH spoločnosť s ručením obmedzeným Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
16. Január 2020
Zmluva na opakované dodávky potravín "Mäsové výrobky z bravčového a hovädzieho mäsa"
ÚVTOS-10/32-2020
119 788,80 € Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
15. Január 2020
Kolektívna zmluva
ÚVTOS-111/13-2019
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu ZVJS v ÚVTOS Dubnica nad Váhom Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
15. Január 2020
Zmluva o využití sociálneho fondu na rok 2020
ÚVTOS-112/13-2019
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu ZVJS v ÚVTOS Dubnica nad Váhom Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
2. Január 2020
Zmluva na opakované dodávky potravín "Čerstvá zelenina a ovocie, zemiaky II."
ÚVTOS-112/32-2019
34 676,63 € Fatra TIP, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom