Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí služby Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov pre potreby ÚVTOS Dubnica nad Váhom
ÚVTOS-76/32-2021
14 054,40 € Espik Group s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
24. Jún 2021
Zmluva na opakované dodávky potravín č. ÚVTOS-72/32-2021
ÚVTOS-72/32-2021
53 741,66 € Pekáreň PODHORIE, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
16. Jún 2021
Zmluva na opakované dodávky potravín
ÚVTOS-71/32-2021
39 166,80 € MENHERT Pekáreň, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
10. Jún 2021
Kúpna zmluva
ÚVTOS-59-3/26-2021
1 700,00 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
1. Jún 2021
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. 2/2021
ÚVTOS-64-1/32-2021
142,43 € Okresný úrad Trenčín Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
28. Máj 2021
Zmluva na opakované dodávky potravín č. ÚVTOS-62/32-2021
ÚVTOS-62/32-2021
53 374,81 € Fatra TIP, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
27. Máj 2021
Zmluva o dielo
ÚVTOS-40/32-2021
15 534,25 € ASFA - KDK s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
25. Máj 2021
Zmluva o servisných činnostiach
ÚVTOS-10/35-2021
69 167,54 € DELTECH, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
25. Máj 2021
Zmluva č. ÚVTOS-9/35-2021 o postúpení utajovaných skutočností podnikateľovi
ÚVTOS-9/35-2021
Doplnená
0,00 € DELTECH, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
25. Máj 2021
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností
ÚVTOS-14/35-2021
0,00 € DELTECH, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
16. Apríl 2021
Dohoda na dobrovoľné plnenie
ÚVTOS-OVT-TROVY-10/2021
26,85 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
7. Apríl 2021
Dohoda na dobrovoľné plnenie
ÚVTOS-OVT-TROVY-7/2021
26,85 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
7. Apríl 2021
Zmluva č. ÚVTOS-5/35-2021 o postúpení utajovaných skutočností podnikateľovi
ÚVTOS-5/35-2021
0,00 € KV - Security s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
7. Apríl 2021
Zmluva č. ÚVTOS-6/35-2021 o postúpení utajovaných skutočností
ÚVTOS-6/35-2021
0,00 € SYTELI, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
6. Apríl 2021
Zmluva č. ÚVTOS-4/35-2021 o postúpení utajovaných skutočností podnikateľovi
ÚVTOS-4/35-2021
0,00 € DELTECH, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
16. Marec 2021
Zmluva o dielo
ÚVTOS-31/32-2021
1 434,00 € REPAR - Building Control, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
26. Február 2021
Zmluva o nájme
ÚVTOS-24/32-2021
265,72 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
26. Február 2021
Rámcová kúpna zmluva
ÚVTOS-25/32-2021
Doplnená
60,50 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
2. Február 2021
Dodatok číslo 6 k zamestnávateľskej zmluve číslo 100002532
ÚVTOS-28/31-2021
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
26. Január 2021
Dodatok č.7 k zamestnávateľskej zmluve č. 00738336/UVXX
ÚVTOS-9/31-2021
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom