Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2022
Dohoda o ukončení č. UVTOS-02008/32-DU-2022 k Zmluve na opakované dodávky potravín č. UVTOS-01344/32-DU-2022
UVTOS-02008/32-DU-2022
0,00 € Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
21. September 2022
Zmluva o spolupráci
UVTOS-01919/23-DU-2022
0,00 € Stredná odborná škola Pruské Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
20. September 2022
Zmluva o spolupráci
UVTOS-01920/23-DU-2022
0,00 € Stredná odborná škola technická, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
31. August 2022
Zmluva na opakované dodávky potravín
UVTOS-01809/32-DU-2022
67 590,11 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
1. August 2022
Kúpna zmluva
UVTOS-01655/26-DU-2022
2 500,00 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
26. Júl 2022
Zmluva na nákup pohonných hmôt prostredníctvom bezhotovostného platobného styku
UVTOS-01645/32-DU-2022
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
11. Júl 2022
Dohoda o refakturácii nákladov za dodávku elektrickej energie
UVTOS-01514/32-DU-2022
135,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom EBC group s.r.o.
11. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí služby Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov pre potreby ÚVTOS Dubnica nad Váhom
UVTOS-01561/32-DU-2022
11 880,00 € Espik Group s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
29. Jún 2022
Dodatok č.2/2022 k Zmluve o dodávke vody a odovzdávaní vôd
UVTOS-01399/32-DU-2022
1,39 € DNV ENERGO, a.s., Dubnica nad Váhom Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
30. Jún 2022
Zmluva na opakované dodávky potravín
UVTOS-01344/32-DU-2022
58 178,75 € Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
8. Jún 2022
Zmluva na opakované dodávky potravín
UVTOS-01277/32-DU-2022
38 992,00 € PEZA a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
8. Jún 2022
Zmluva o dielo
UVTOS-01237/32-DU-2022
7 470,00 € Jozef Pilát - AQUASTOP Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
6. Jún 2022
Zmluva na opakované dodávky potravín
UVTOS-01258/32-DU-2022
69 374,00 € Pekáreň PODHORIE, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
2. Jún 2022
Kúpna zmluva
UVTOS-01288/26-DU-2022
1 500,00 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
24. Máj 2022
Zmluva na opakované dodávky potravín
UVTOS-01191/32-DU-2022
67 069,50 € GLOBUS spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
31. Máj 2022
Zmluva na opakované dodávky potravín
UVTOS-01211/32-DU-2022
54 815,32 € DEMIFOOD spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
30. Máj 2022
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
UVTOS-01272/27-DU-2022
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
13. Máj 2022
Zmluva na opakované dodávky potravín
UVTOS-01065/32-DU-2022
50 511,76 € Fatra TIP, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
18. Máj 2022
Zmluva o dielo
UVTOS-01109/32-DU-2022
15 751,57 € ELASTIC, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
13. Máj 2022
Zmluva o dielo
UVTOS-00743/32-DU-2022
1 167 627,46 € EBC group s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom