Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2023
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-00282/34-DU-2023
3,10 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom Akebono Brake Slovakia, s.r.o.
30. Január 2023
Dodatok č. 8 k zamestnávateľskej zmluve č. 00738336/UVXX
UVTOS-00266/31-DU-2023
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
25. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služby
UVTOS-00189/13-DU-2023
120,00 € Green Wave Recycling s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
23. Január 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
UVTOS-00224/32-DU-2023
6,80 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
17. Január 2023
Zmluva na opakované dodávky potravín
UVTOS-00074/32-DU-2023
53 722,32 € Majster mäsiar, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
17. Január 2023
Zmluva na opakované dodávky potravín
UVTOS-00075/32-DU-2023
5 592,00 € Majster mäsiar, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
17. Január 2023
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-02470/34-DU-2022
Doplnená
3,10 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom CELSUR Slovakia spol. s r.o.
12. Január 2023
Dodatok číslo 7 k zamestnávateľskej zmluve 100002532
UVTOS-00103/31-DU-2023
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
12. Január 2023
Zmluva o dielo
UVTOS-00071/35-DU-2023
12,00 € REVELS, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
23. December 2022
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-02501/34-DU-2022
Doplnená
3,30 € ELASTIC, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
23. December 2022
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-02505/34-DU-2022
Doplnená
3,30 € SESTAV, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
23. December 2022
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-02499/34-DU-2022
Doplnená
3,30 € DREVOPAL, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
23. December 2022
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-02506/34-DU-2022
Doplnená
3,30 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., s.p.
23. December 2022
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-02503/34-DU-2022
Doplnená
3,30 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom Koval Systems, a. s.
23. December 2022
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-02504/34-DU-2022
Doplnená
3,30 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom MEUBLE, s.r.o.
23. December 2022
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-02500/34-DU-2022
Doplnená
3,30 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom DREVOPOREZ, s.r.o.
23. December 2022
Zmluva o vykonávaní prác
Zmluva o vykonávaní prác
Doplnená
3,30 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom APIS Plastic Slovakia, s.r.o.
23. December 2022
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-02475/34-DU-2022
3,10 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom TIMM SLOVAKIA, s.r.o.
23. December 2022
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-02473/34-DU-2022
Doplnená
3,10 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom Bizlink Technology (Slovakia), s.r.o.
23. December 2022
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-02471/34-DU-2022
Doplnená
3,10 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom ELDISY Slovakia spol. s r.o.