Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-00718/32-DU-2024
6 900,00 € BORMA s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
28. Marec 2024
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-00655/34-DU-2024
3,35 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom NEWAYS SLOVAKIA, a. s.
8. Apríl 2024
Zmluva o servise klimatizačných zariadení
UVTOS-00660/32-DU-2024
4 200,00 € APEN s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
14. Marec 2024
Zmluva o dielo
UVTOS-00532/32-DU-2024
1 578,00 € REPAR - Building Control, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
29. Február 2024
Rámcová kúpna zmluva
UVTOS-00307/32-DU-2024
98,00 € Messer Tatragas, spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
26. Február 2024
Zmluva o výpožičke
UVTOS-00453/32-DU-2024
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
20. Február 2024
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
UVTOS-00441/35-DU-2024
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
8. Február 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-00305/32-DU-2024
8 706,00 € Daniel Harušťák - Sojaprodukt s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
25. Január 2024
Dodatok č.2/2024 k Zmluve o dodávke vody a odovzdávaní vôd č. DNV 034/V/2006
UVTOS-00254/32-DU-2024
1,91 € DNV ENERGO, a.s., Dubnica nad Váhom Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
31. Január 2024
Zmluva o dielo
UVTOS-00309/32-DU-2024
47 820,00 € ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
24. Január 2024
Zmluva o údržbe a servise na odborné prehliadky a skúšky, pravidelné kontroly a operatívny servis
UVTOS-00152/26-DU-2024
5 102,40 € DELTECH, a. s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
22. Január 2024
Zmluva o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam
UVTOS-00153/26-DU-2024
0,00 € DELTECH, a. s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
15. Január 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-00031/32-DU-2024
49 011,60 € Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
15. Január 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-00052/32-DU-2024
5 916,00 € Majster mäsiar s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
15. Január 2024
Zmluva o dielo
UVTOS-00118/35-DU-2024
14,40 € REVELS, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
15. Január 2024
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-02319/34-DU-2023
3,35 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom CABLElink Slovakia s.r.o.
9. Január 2024
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-00080/34-DU-2024
3,80 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom MEUBLE, s.r.o.
27. December 2023
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-02394/34-DU-2023
Doplnená
3,85 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom SESTAV, s.r.o.
27. December 2023
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-02391/34-DU-2023
3,80 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom DREVOPOREZ, s.r.o.
28. December 2023
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-02392/34-DU-2023
Doplnená
3,85 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom ELASTIC, s.r.o.