Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. December 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-02353/32-DU-2023
57 174,50 € Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
27. December 2023
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-02334/34-DU-2023
3,35 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom Akebono Brake Slovakia, s.r.o.
27. December 2023
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-02320/34-DU-2023
3,35 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom APIS Plastic Slovakia, s.r.o.
27. December 2023
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-02313/34-DU-2023
3,35 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom YURA Corporation Slovakia, s.r.o.
27. December 2023
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-02389/34-DU-2023
3,80 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom APIS Plastic Slovakia, s.r.o.
27. December 2023
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-02390/34-DU-2023
3,80 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom DREVOPAL, s.r.o.
28. December 2023
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-02323/34-DU-2023
3,35 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom TIMM SLOVAKIA, s.r.o.
28. December 2023
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-02393/34-DU-2023
3,80 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom Koval Systems, a. s.
28. December 2023
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-02395/34-DU-2023
Doplnená
3,80 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r.s.p.
28. December 2023
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-02318/34-DU-2023
3,35 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom ELDISY Slovakia spol. s r.o.
6. November 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
UVTOS-01583/32-DU-2023
210,60 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
6. November 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
UVTOS-01584/32-DU-2023
93,60 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
6. December 2023
Zmluva o nájme
UVTOS-02255/32-DU-2023
170,82 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
7. December 2023
Dodatok č.1/2024 k Zmluve o dodávke vody a odovzdávaní vôd číslo DNV 034/V/2006 zo dňa 23.január 2006
UVTOS-02183/32-DU-2023
1,75 € DNV ENERGO, a.s., Dubnica nad Váhom Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
28. December 2023
Zmluva o využití sociálneho fondu na rok 2024
UVTOS-02438/14-DU-2023
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu ZVJS v ÚVTOS Dubnica nad Váhom Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
28. December 2023
Kolektívna zmluva pre zamestnancov ÚVTOS Dubnica nad Váhom na rok 2024
UVTOS-02437/14-DU-2023
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu ZVJS v ÚVTOS Dubnica nad Váhom Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
27. December 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-02342/32-DU-2023
9 836,00 € Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
27. December 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-02341/32-DU-2023
8 021,40 € Food Factory Slovakia, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
18. December 2023
Dohoda o refakturácii nákladov za dodávku elektrickej energie
UVTOS-02184/32-DU-2023
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom Mesto Dubnica nad Váhom
6. December 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-02215/32-DU-2023
39 855,00 € Pekáreň PODHORIE, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom