Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-00905/32-DU-2023
33 211,20 € GLOBUS spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
28. Apríl 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-00904/32-DU-2023
18 701,04 € GLOBUS spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
25. Apríl 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-00853/32-DU-2023
47 489,04 € GLOBUS spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
28. Apríl 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-00957/32-DU-2023
3 456,00 € Daniel Harušťák - Sojaprodukt s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
19. Apríl 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-00854/32-DU-2023
5 261,12 € INMEDIA, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
18. Apríl 2023
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
UVTOS-00895/27-DU-2023
56,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
17. Apríl 2023
Kúpna zmluva
UVTOS-00885/26-DU-2023
2 200,00 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
13. Apríl 2023
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
UVTOS-00695/27-DU-2023
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
13. Apríl 2023
Dohoda na dobrovoľné plnenie
K-5523420002/2023-4
7,00 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
12. Apríl 2023
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
UVTOS-00697/27-DU-2023
150,00 € Fakultná nemocnica Trnava Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
11. Apríl 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-00800/32-DU-2023
10 800,00 € GLOBUS spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
17. Marec 2023
Zmluva o dielo
UVTOS-00619/32-DU-2023
1 315,00 € REPAR - Building Control, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
15. Marec 2023
Zmluva o vykonávaní prác
UVTOS-00638/34-DU-2023
3,10 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom TIMM SLOVAKIA, s.r.o.
15. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
UVTOS-00639/34-DU-2023
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom TIMM SLOVAKIA, s.r.o.
13. Marec 2023
Kúpna zmluva
UVTOS-00539/34-DU-2023
80 400,00 € NILTEX s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
10. Marec 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov ÚVTOS Dubnica nad Váhom na rok 2023 č. UVTOS-02638/14-DU-2022
UVTOS-00655/14-DU-2023
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu ZVJS v ÚVTOS Dubnica nad Váhom Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
23. Február 2023
Rámcová kúpna zmluva
UVTOS-00541/32-DU-2023
63,20 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
22. Február 2023
Dohoda o splátkovom kalendári
UVTOS-00519/32-DU-2023
18 900,00 € EBC group s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
7. Február 2023
Dohoda na dobrovoľné plnenie
K-5523420001/2023-4
2,40 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
7. Február 2023
Dohoda na dobrovoľné plnenie
K-5523320001/2023
29,30 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom