Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Január 2024
Zmluva o dodávke elektriny
53/23
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
21. December 2023
Zmluva o vypožičaní hnuteľnej veci
52/23
298,99 € Inmedia, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
15. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
51/23
0,00 € SPP, a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
15. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
50/23
0,00 € SPP, a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
13. December 2023
Zmluva na dodávku a servis dochádzkového systému Fingera
49/23
0,00 € Innovatics, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
8. December 2023
Rámcová dohoda - dodávka zákuskov
47/23
3 297,60 € Andrea Pašková - Pekáreň Puškár Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
4. December 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
46/23
0,00 € Espik Group, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. November 2023
Dodatok k zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
S82/23
0,00 € Roman Kormanovič Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
21. November 2023
Zmluva o dielo a poskytovaní služieb
45/23
0,00 € WEBY GROUP, s.r.o., Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
16. November 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
P25/23
0,00 € Emília Krnáčová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
14. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
44/23
3 077,30 € Davital, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
9. November 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
S80/23
0,00 € Andrea Kubaliaková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
9. November 2023
Dodatok k zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
S81/23
0,00 € Mišutková Lýdia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
6. November 2023
Rámcová dohoda - vajcia
43/23
2 731,80 € Miloš Dub Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
2. November 2023
Dodatok č. 11/2023 k Zmluve č. S1/2020 o platení úhrady za sociálnu službu Handulová Jana
S79/23
0,00 € Martin Handula Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
31. Október 2023
Rámcová dohoda - mlieko a mliečne výrobky
39/23
22 335,70 € Inmedia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
31. Október 2023
Rámcová dohoda - mrazené výrobky
37/23
27 229,71 € Inmedia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
31. Október 2023
Rámcová dohoda - mäso a mäsové výrobky
40/23
3 569,16 € Pozana Meat, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
31. Október 2023
Rámcová dohoda - potravinárske trvanlivé výrobky
38/23
32 309,20 € Inmedia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
31. Október 2023
Rámcová dohoda - ovocie a zelenina
41/23
9 542,78 € Belspol, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium